Csoportvezetői állás / Group Leader Position

2020. szeptember 11.

Csoportvezetői állás a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben

A Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet lehetőséget hirdet önálló tudományos csoport alapítására. Az Intézet nemzetközileg elismert idegtudományi alapkutatási központ, melynek kutatócsoportjai számos területen végeznek élvonalbeli idegtudományi kutatásokat modern molekuláris, elektrofiziológiai, anatómiai, viselkedési és farmakológiai módszerek alkalmazásával. Az Intézet világszínvonalú központi laboratóriumokkal segíti a csoportok tudományos munkáját (részletes információk: http://koki.hu/english/introduction-106273).

A sikeres pályázó(k) feladata olyan nemzetközileg versenyképes kutatócsoport létrehozása, amely az Intézet jelenlegi kutatási profiljába jól illeszkedik és lehetőséget teremt új interdiszciplináris együttműködések kiépítésére.

A jelöltekkel szembeni elvárások: természettudományi területen szerzett Ph.D. fokozat; kísérletes vagy komputációs idegtudományi területen nemzetközileg elismert szakértelem; kimagasló publikációs tevékenység és kiváló kooperációs képesség.

A pályázat tartalmi követelményei: (1) önéletrajz, (2) teljes publikációs lista és 5 kiemelt jelentőségű választott közlemény, (3) az eddigi kutatási tevékenység bemutatása (max. 2 oldal), (4) kutatási koncepció és kutatási terv (2 oldal), valamint (5) vezetői és kooperációs képességek bemutatása (fél oldal). A pályázatokat 2020. szeptember 21.-éig kérjük emailen benyújtani az alábbi címre: igazgato@koki.hu

Nusser Zoltán

igazgató

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet


Group Leader Position(s) in the Institute of Experimental Medicine

The Institute of Experimental Medicine in Budapest, Hungary invites applications for independent scientific group leader positions. The Institute, an internationally renowned Center of Excellence in neuroscience, hosts scientific groups in diverse fields of neuroscience applying molecular, anatomical, physiological, pharmacological and behavioral approaches, and offers several state-of-the-art core facilities supporting research (see detailed information at http://koki.hu/english/introduction-106273).

The successful applicant(s) is(are) expected to establish an internationally competitive research group that integrates into and strengthens the existing research profile of the Institute, and preferably offers interdisciplinary cooperation opportunities.

The successful applicant(s) should have a Ph.D. in natural sciences and should be an international expert in experimental or computational neuroscience. Requirements are strong scientific track-record, demonstrating independent research leadership abilities, international experience, competence in supervising a scientific team and excellent cooperation skills.

Applications should include (1) a CV, (2) a full publication list and 5 selected (most important) publications, (3) the summary of research achievements (max. 2 pages), (4) scientific concept and plans (2 pages) and (5) presentation of leadership and cooperation experience (half a page). The applications should be submitted by 21st September 2020 by email to: igazgato@koki.hu

Zoltan Nusser

Director

Institute of Experimental Medicine