Laboratóriumi asszisztens

2020. szeptember 14.

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Neuroimmunológia Kutatócsoport

Laboratóriumi asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 hónap próbaidővel, 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Szigony utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Központi Szövet és Sejtbiológiai Laboratórium napi szintű feladatainak ellátása: vegyszerek/reagensek nyilvántartása, beszerzése, oldatok, eszközök előkészítése/sterilezése. Steril munkákban való jártasság: primer sejtkultúrák (neuronális, asztrogliális, endotheliális) és organotipikus szelet kultúrák készítése, fenntartása. Hisztológiai munkákban történő aktív részvétel: perfúziós, illetve immerziós fixálás és minta előkészítés fény-, konfokális- és elektron mikroszópiához/tomográfiához (dehidrálás), egér agyból származó hisztológiai metszetek készítése szánka mikrotómmal illetve vibratómos metszéssel, immunhisztokémiai vizsgálatok elvégzése, szövetbank kezelése, kísérleti minták nyilvántartása, oldat és fixáló készítés In vivo állatkísérleti munkákban való részvétel: szerv- és szövetpreparátumok készítése, perfúziós fixálás Pályázati eszköz és vegyszer beszerzések dokumentációinak nyilvántartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,
 • A felsorolt munkaköri feladatokban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az alábbi biológiával kapcsolatos fősikolai vagy egyetemi végzettségek valamelyikének megléte.
 • biológus végzettség
 • biológus-laboratorótiumi ooperátor végzettség
 • klinikai kutató végzettség
 • labortechnikus végzettség
 • szövettani asszisztens végzettség
 • kutató asszisztens végzettség
 • laboratóriumi asszisztens végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • dinamikus, precíz, önálló munkavégzés,
 • önálló problémamegoldó képesség,
 • jó kommunikációs és együttműködő képesség,
 • terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Dénes Ádám részére a denes.adam@koki.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.