Tudományos-műszaki ügyintéző

2020. augusztus 28.

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Celluláris és Hálózat-Neurobiológiai Osztály, Agykéreg Kutatócsoport

Tudományos-műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 hónap próbaidővel, 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Szigony utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kutatócsoport ahova a jelentkezést várjuk, agykutatással foglalkozik. A jelölt feladata a kutató csoportban folyó kutatási feladatok elősegítése, a laborkörnyezet rendben tartása és a rábízott részben kísérletes anatómiai, részben elméleti feladatok szakszerű végrehajtása. E feladatok részben a következők: állatok előkészítése, az engedélyek megszerzése után agyműtétek végzése, viselkedéstani tesztek végzése és az állatok perfúziója, hisztológiai metszések, immunohisztokémiai preembedding és posztembedding kísérletek, inkubálások végzése, szövettani fény- és elektronmikroszkópos képek készítése, jegyzőkönyvkészítés, adat és metszetnyilvántartás, szövettani elemzések. Ezeken kívül, oldatok készítése, hígítási sorok készítése, kísérleti eszközök mosogatása és előkészítése, a készletek ellenőrzése, fénymásolás és a rábízott laborok tisztaságának és rendjének fenntartása. Műszerkalibrálások, pH mérők kalibrálásának rendszeres végzése, és a mikroszkópok alap karbantartási feladatai. Néhány év gyakorlat után, amennyiben a csoportvezetővel erről megállapodnak és a jelöltnek ilyen ambíciói is vannak akkor a PhD doktori iskolába való felvétele is támogatott lehet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Előnyt jelent a biológia,kémia, orvosi, állatorvosi, bionikus mérnöki vagy hasonló irányú képzettség ,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Előnyt jelenthet, de nem feltétel, ha a pályázónak vannak kutatói ambíciói is, ezért későbbiekben, képességtől és motivációtól függően önálló kutatói feladatokat is szívesen ellátna.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • legfontosabb személyi adatok, telefonszám, email cím
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • rövid kb. fél oldalas motivációs levél
 • a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának megjelölése
 • az előírt végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • idegennyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata
 • ha van ilyen akkor a pályázó által írt, önálló eredményeket is tartalmazó tanulmányok vagy könyvek pontos bibliográfiai jegyzéke,
 • szakdolgozat címe és rövid összefoglalása
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az illetékes intézeti személyek betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nyiri Gabor nyújt, a +36 1 210 94 00 / 190 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Nyiri Gábor részére a nyiri@koki.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 28.