Adatvédelmi tájékoztató az MTA KOKI állandó belépőkártyával rendelkező vendégei részére

2018. június 29.

Engedje meg, hogy tájékoztassuk a 2018. május 25-én hatályba lépett és kötelezően alkalmazandó, eddiginél szigorúbb intézeti adatvédelmi szabályozásról és egyben hozzájárulását kérjük személyes adatai kezeléséhez.

Tájékoztatjuk, hogy a beléptetéskor az MTA KOKI beléptető rendszert alkalmaz.

A beléptető rendszer alkalmazása biztonsági okokból történik.

Az állandó belépőkártya kiadásához, illetve használatakor felhasznált adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, a kártya kiadásának jogcíme, a fogadó (MTA KOKI munkavállaló) neve, be- és kilépés időpontok, valamint a kártya érvényességének kezdete és vége. Az adattárolás időtartama: a kártya érvényességének ideje alatt, a kártya visszaadását követő 3. munkanapig.

Hozzáférési jogosultság: informatikai vezető, informatikus, portaszolgálat munkatársai, rendszertelepítő.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az MTA KOKI elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet, a felvételek tárolásának időtartama: 3 munkanap.

Hozzáférési jogosultság: informatikai vezető, informatikus, az élő felvételeket a portaszolgálat is látja.

A rögzített és tárolt személyes adatokkal érintett személy jogosult Intézetünkhöz címzett írásbeli megkeresésében a vonatkozó törvények rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni, tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulni, valamint kártérítést kérni.

Az adatvédelmi felelős neve: Benkó Gabriella, telefonszáma: 1-299 1007, e-mail címe: benko.gabriella@koki.mta.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu) lehet élni.

Budapest, 2018. május 23.

Benkó Gabriella
adatvédelmi felelős