Emberi erőforrás

Az Intézet igazgatója Freund Tamás, aki egyben az Agykéreg Kutatócsoport vezetője is. Az előző igazgató, Vizi E. Szilveszter 1989 és 2002 között vezette az Intézetet, majd 2008-ig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Számos teendője mellett továbbra is aktívan részt vesz az intézeti tudományos munkában. Az Intézetben dolgozik az Országos Tudományos Kutatási Alap Elnöke, Makara B. Gábor.

Az Intézetben foglalkoztatott 195 emberből 101 kutató (orvosok, illetve biológusok), legtöbbjük tudományos fokozattal rendelkezik (PhD vagy D.Sc.). Az Intézet kutatóinak átlagéletkora 38 év, többségük fiatal, 35 év alatti, (55 a 101-ből). A vezető kutatók - közöttük négy akadémikus - többsége a Magyarországon másfél évszázados hagyományal rendelkező idegtudomány legrangosabb iskoláiból került ki, együtt dolgoztak Szentágothai Jánossal (funkcionális neuroanatómia), illetve Issekutz Bélával (neurofarmakológia).