PhD témák

Zelles Tibor

 • Idegrendszeri és érzékszervi sejtkárosodások mechanizmusai, lehetséges farmakológiai támadáspontok
  Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola
  Funkcionális idegtudományok (6/3)

Nusser Zoltán

 • Ligand- és feszültségfüggő ioncsatornák sejttípus-függő sejtfelszíni eloszlása.
  SOTE Doktori Iskola

Maglóczky Zsófia

 • Az epilepsziás humán hippocampus reorganizációja és működése
 • Az epilepsziás sejtpusztulás patomechanizmusa: gátló folyamatok szabályozása receptorokon és membránfehérjéken keresztül

Katona István

 • Lipid szignálrendszerek molekuláris és anatómiai szerveződése a központi idegrendszer kémiai szinapszisaiban.
  SOTE Doktori Iskola

Szabó Gábor és Katarova Zója

 • GABA jelátvitel és a GABA-szintetizáló enzimek szerepe az idegrendszer és a nem-idegi szövetek fejlődésében

Szabó Gábor

 • Idegsejt csoportok és hálózatok célzott genetikai módosítása transzgenikus egerekben
 • Epigenetikus hatások szerepe az idegrendszer működésében és az idegrendszeri betegségekben

Lele Zsolt

 • Sejtadhéziós molekulák szerepe az idegrendszer fejlődésében, plasztikus folyamataiban és neurodegeneratív betegségekben