Tudományos diákköri lehetőségek

Az oldal célja, hogy a tudományos munkába bekapcsolódni kívánó egyetemi hallgatókat megismertesse az Intézetben folyó kutatásokkal.

A tudományos kutatást is el kell kezdeni. Ebben segít a tudományos diákköri munka (TDK). Kutatócsoportjaink mindegyikében dolgoznak diákkörösök. A TDK munka keretében a hallgatók bekapcsolódhatnak a legmodernebb módszereket alkalmazó laboratóriumok nemzetközi színvonalon folyó kutatásaiba, elsajátíthatják a különböző kísérleti technikákat és megszerezhetik az eredményes kutatómunkához elengedhetetlen egyéb (pl. számítógépes, könyvtár használati, stb.) ismereteket.

Az Intézet alapelve, hogy a diákköri hallgatókból minél gyorsabban teljes értékű munkatárs váljon. Így a diákköri kutatómunka eredményeinek jelentőségét nemcsak TDK konferenciákon szerzett díjak, hanem a rangos nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációk is tükrözik. Nem ritka, hogy egy hallgató szakdolgozatául egy nemzetközi folyóiratban megjelent közleménye szolgál. A kiemelkedő munkát végzők számára lehetőség nyílik az egyetem befejezése után az Intézeten belül folyó doktori képzésbe való bekapcsolódásra illetve a PhD fokozat megszerzésére. Jelenleg több mint 40 TDK hallgató végez kutatómunkát a KOKI különböző laboratóriumaiban.

TDK TÉMÁK A KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETBEN (MTA) ÉS TÉMAVEZETŐK ELÉRHETŐSÉGE (2019-2020. tanév)

Acsády László (DSc) - acsady.laszlo@koki.hu

 • Talamokortikális hálózat kutatása, optogenetikai és farmakogenetikai módszerekkel

Aliczki Manó (PhD) - aliczki.mano@koki.hu

 • Trauma által előidézett endokannabinoid-változások a trauma magatartási hatásainak hátterében

Barth Albert Miklós (PhD) - barth.albert@koki.hu

 • A medián ráphe szerepe a negatív emléknyomok raktározásában és előhívásában
 • Kombinált in vivo kísérleti elrendezések (optogenetika-sokcsatornás elektrofiziológia-viselkedés) fejlesztése
 • In vivo optogenetikai, elektrofiziológiai és viselkedési adatok analízise

Cserép Csaba (PhD) - cserep.csaba@koki.hu

 • Mikroglia-neuron interakciók molekuláris anatómiájának vizsgálata fény- és elektronmikroszkópos módszerekkel

Dénes Ádám (PhD) - denes.adam@koki.mta.hu

 • A centrális és szisztémás gyulladás szerepe cerebrális iszkémia során
 • A mikroglia szerepe a neuronális aktivitás és az agyi keringés szabályozásában

Fekete Csaba (DSc) - fekete.csaba@koki.mta.hu

 • Az energiaháztartást szabályozó neuronhálózatok vizsgálata

Gereben Balázs (DSc) - gereben.balazs@koki.mta.hu

 • Az agyi pajzsmirigyhormon háztartás celluláris és molekuláris szabályozása

Gulyás Attila (DSc) - gulyas.attila@koki.mta.hu

 • Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával
 • Hippokampális gátló idegsejtek jelintegrációs tulajdonságainak vizsgálataHippokampális gátló idegsejtek jelintegrációs tulajdonságainak vizsgálata
 • Closed-loop, moduláris elektrofiziológiai mérőrendszer fejlesztése optogenetikai kísérletek vezérlésére

Hájos Norbert (DSc) - hajos.norbert@koki.mta.hu

 • Az érzelmi reakciókat irányító neuronhálózatok anatómiai és elektrofiziológiai szerveződése
 • A memórianyomok kialakulása mögött meghúzódó sejtszintű mechanizmusok az agykéregi idegsejthálózatokban

Hangya Balázs (PhD) - hangya.balazs@koki.mta.hu

 • A bazális előagy szerepe a tanulásban
 • Az agyterületek közötti szinkronizációs folyamatok idegi mechanizmusai

Hrabovszky Erik (DSc) - hrabovszky.erik@koki.mta.hu

 • Új peptiderg mechanizmusok a reprodukció központi idegrendszeri szabályozásában
 • Ösztrogén-függő génexpressziós változások azonosítása neuroendokrin idegsejtekben laser capture microdissection alkalmazásával
 • Reprodukció és energiaháztartás kapcsolatának vizsgálata az emberi hipotalamuszban

Káli Szabolcs (PhD) - kali.szabolcs@koki.mta.hu

 • Agykérgi neuronhálózatok komplex dinamikájának és alapvető számításainak modellezése
 • Nemlineáris jelintegráció modellezése agykérgi idegsejtek dendritjeiben
 • Optimalizációs algoritmusok fejlesztése és párhuzamosított implementációja idegsejt-modellek paramétereinek meghatározására

Kalló Imre (PhD) - kallo.imre@koki.mta.hu

 • A fenotipikus diverzitás szerepe a GnRH szekréciós mintázatát meghatározó neuronhálózatban
 • Felszálló glycinerg pálya célsejtjei és funkciója a bazális előagyban

Kovács Krisztina (DSc) - kovacs.krisztina@koki.mta.hu

 • A bélflóra szerepének vizsgálata stresszben és a neuroimmun folyamatokban
 • A stressz hatása a neuroimmun folyamatokra, a mikroglia szerepének vizsgálata

Lele Zsolt (PhD) - lele.zsolt@koki.mta.hu

 • Az endokannabinoid rendszer szerepe a kortex normális és patofiziológiás fejlődésében.

Katona István - katona.istvan@koki.mta.hu

 • Új jelátviteli útvonalak molekuláris, anatómiai és élettani vizsgálata az agykéreg fejlődésében és működésében
 • Nanoszkópiás képalkotási eljárások kidolgozása az idegrendszer molekuláris plaszticitásának vizsgálatára

Környei Zsuzsa (PhD) - kornyei.zsuzsanna@koki.mta.hu

 • A mikroglia-neuron interakció vizsgálata

Maglóczky Zsófia (DSc) - magloczky.zsofia@koki.mta.hu

 • A szkizofrenia okozta molekuláris biológiai és morfológiai elváltozások emberi agyban
 • Különböző típusú epilepsziás kórképek átfedéseinek molekuláris biológiai és morfológiai vizsgálata kísérleti modellben és emberi agyban

Makara Judit (PhD) - makara.judit@koki.mta.hu

 • A dendritek szerepe a szinaptikus integrációban

Mikics Éva (PhD) - mikics.eva@koki.mta.hu

 • A perinatális aszfixia (születés körüli oxigénhiány) hosszú távú magatartási következményei: idegrendszeri háttér és terápiás lehetőségek
 • A korai szociális stressz hosszú távú magatartási hatásait közvetítő idegrendszeri mechanizmusok
 • Stresszel kapcsolatos pszichés rendellenességek iránti sérülékenység neurobiológiai mechanizmusai

Nusser Zoltán (DSc) - nusser.zoltan@koki.mta.hu

 • Hippokampalis szinaptikus neurotranszmisszio diverzitásának tanulmányozása

Nyíri Gábor (PhD) - nyiri.gabor@koki.mta.hu

 • Agykéregbe vetítő pálya-rendszerek kutatása, anatómiai, optogenetikai és viselkedéstani módszerekkel
 • Elektron tomográfiás és pásztázó elektronmikroszkópos módszerek az agyi szinaptikus kapcsolatok kutatásában

Rózsa Balázs (PhD) - rozsa.balazs@koki.mta.hu

 • A látókéreg neuronhálózatainak vizsgálata in vivo 2-fotonos mérésekkel, három dimenziós lézer pásztázó mikroszkóp használatával.

Sárvári Miklós (PhD) - sarvari.miklos@koki.mta.hu

 • Ösztrogén szignalizáció vizsgálata az agyban: gyors hatások és génexpressziós változások

Sperlágh Beáta (DSc) - sperlagh.beata@koki.mta.hu

 • Új, purinerg gyógyszercélpontok azonosítása a központi idegrendszer betegségeiben (depresszió, szkizofrénia, autizmus, migrén, Parkinson kór)

Szabadics János (PhD) - szabadics.janos@koki.mta.hu

 • A hippokampális szinaptikus kommunikáció elektrofiziológiai vizsgálata
 • Jelfeldolgozás számítógépes modellezése elemi idegi struktúrákban

Szabó Gábor (PhD) - szabo.gabor@koki.mta.hu

 • Mikroinjektáláson alapuló új transzgenikus technológiák kidolgozása az idegrendszer vizsgálatára

Tóth Máté (PhD) - toth.mate@koki.mta.hu

 • Félelmi reakciók neurobiológiai szabályozása: adaptív és patológiás formák kialakulása

Ujfalussy Balázs (PhD) - ujfalussy.balazs@koki.mta.hu

 • A szinaptikus klaszterezettség szerepe a dendritikus jelintegrációban
 • Helysejtek és rács-sejtek tüzelési mintázatának elemzése

Vizi E Szilveszter (DSc) - esvizi@koki.mta.hu

 • Provokált ischaemia káros hatásainak kivédése hypothermia segítségével

Zelena Dóra (DSc) - zelena.dora@koki.mta.hu

 • A median raphe magatartási szerepe
 • A depresszió társulása Alzheimer kórhoz