Susanne és az Asszertívia

2019. március 29.

Prokop Susanne már TDK hallgatóként lenyűgöző előadást tartott az Akadémia Székházában - angol nyelven. Ezt a nem mindennapi bemutatkozási lehetőséget azzal érdemelte ki 2015-ben, hogy a Kuffler pályázat az évi egyik győztese volt. Nem egészen két év múlva már a KOKI-ban találjuk, Katona István csoportjának egyik első éves PhD hallgatójaként. Istvánéknál munkára is, felfedezésre is bőven van lehetőség, s ő nagyon gyorsan fel is fedezte, hogyan kell az időt jól beosztania - vagy Hermione időnyerője lehet a birtokában /ld. Harry Potter / -, mert amellett, hogy kora reggel elkezdi a munkát az intézetben és PhD hallgatóként előadásokra is kell járnia, rendszeresen dolgozik a Semmelweis Egyetem Közösségi Pszichiátriai Központjában /SE KPK/ is. Susanne-ra tehát érdemes odafigyelni!

- Hogyan kerültél ebbe a Pszichiátriai Központba, és mi tartott ott azóta is?

- 2016 óta járok rendszeresen a Semmelweis Egyetem Közösségi Pszichiátriai Központjába. Még hallgatóként ismertem meg az intézményt, melynek szellemisége, és vezetője, Dr. Harangozó Judit, nagy hatást gyakorolt rám. Hálás vagyok, hogy részese lehetek az ott zajló munkának, mert nagyon sokat tanulok az ott dolgozó szakemberektől, és talán még többet maguktól a betegektől.

- Mentális betegek járnak hozzátok. A jelző igen csak széles spektrumát jelenti a betegségeknek. Mi a Közösségi Pszichiátriai Központ célja?

- A közösségi ellátás alapvető célja a betegek felépülése. A mentális betegségek kezelése során elengedhetetlen, hogy folyamatosan bővülő eszköztárral támogassuk azt a komplex fejlődési folyamatot, melynek során a beteg újra saját kezébe veszi élete irányítását. Igyekszünk folyamatosan bővíteni az eszköztárunkat annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjuk az érintetteket ezen az úton támogatni.

- Azt hiszem most kellene megmagyaráznod, mi is az az asszertivitás!

- Az asszertivitás a hatékony emberek tulajdonsága, akik képesek szükségleteiket felismerni, képviselni, céljaik érdekében hatékonyan kommunikálni, azonban másokat is tisztelettel kezelnek, az "élni és élni hagyni" elv alapján. Az asszertivitás egy tanulható magatartásforma, minden ember lelki egészségét és sikeres életvitelét segítő eszköztár, amely nagyon hatékonyan csökkenti a stresszt.

- Ha a stresszhelyzetek kezelését is segíti, kétségtelen, hogy valamilyen “asszertív tréningre’ mindnyájunknak szüksége lehet!

- Így van, hiszen mára már bizonyított, hogy a stressz sok testi és lelki betegség kiváltó oka. Ezért is került be a gyógyító munkába a stresszkezelés, az asszertivitás tanítása. Az alapítványnál folyó közösségi pszichiátriai gondozás során a hozzátartozóknak is ajánlunk ilyen tréningeket, mivel a családi stressz csökkentése közvetlen gyógyító tényező.

- Sok jelentkezőtök van ezekre a tréningekre?

- Nem csak hogy sok, de ma már meg is haladja rendszerünk kapacitását, sajnos. Ráadásul a már régóta tartott sikeres személyes asszertív kommunikációs tréningeknek köszönhetően ez az igény egyre nő is!

- A növekvő létszámon kívül akad más megoldandó is?

- Egy előzetes felmérésünkből megtudtuk, hogy az érdeklődők jelentős részének gondot okoz a képzés időpontjait saját időbeosztásával egyeztetni, vagy eljutni a képzés helyszínére. Emellett sok résztvevőnek nehézséget jelent az is, hogy a képzésen megszerzett ismereteket a gyakorlatban hosszú távon alkalmazza, hiszen a tréningen megszerzett tudás és tapasztalat állandó ismétlés és gyakorlás nélkül „megkophat”.

- És akkor jött a nagy ötlet, a mobiltelefonos alkalmazás, röviden csak “app”!

- Az okostelefonok mindennapi életünk szerves részévé váltak, így lehetőségünk van okostelefon alkalmazásokkal szélesíteni a technikáink palettáját. Ezért Kristóf Róberttel, az asszertív tréningek vezetőjével, belekezdtünk egy új projektbe.

- Ami azt illeti, a mobilfüggőség már nem egy tudományos projekt témája…

- Valóban, a „kütyük” túlzott használatával kapcsolatban inkább a lelki egészségre gyakorolt káros hatásokról hallunk. Az is igaz, hogy az „emojiik” világában egyre ritkábban és nehezebben kommunikáljuk személyesen érzelmeinket. De mindez talán inkább megerősített bennünket abban, hogy “kötelességünk” ezt az eszközt gyógyításra is felhasználni. Egy okostelefon alkalmazáson keresztül széles körben eljuttathatjuk minden érdeklődő számára a képzés anyagát. Az érdeklődők ingyen letölthetik, és bárhol bármikor használhatják.

- Az egészégügy, a gyógykezelések nem egy területén elkezdődött már az internet ill. a különféle mobil alkalmazások felhasználása nem cask kezelési időpontok kérésére, távtanácsadásra, de kifejezetten kezelésekre is. Úgy tűnik, ez az idő elérkezett a mentális betegek kezelésében is!
Beszélj egy kicsit a programról, mi van benne, mikre alkalmas – hiszen Te vagy az ötletgazdája, ha jól értettem…

- A tesztkérdések olvasása közben a felhasználó egy virtuális városba (Asszertívia) jut, ahol állandó karakterek kommunikálnak egymással különböző élethelyzetekben, és a felhasználó feladata az, hogy hatékony kifejezéseket találjon a karakterek számára, melyekkel nem sértenek másokat. Az oktatási anyagokat kvízek, tesztek, figurák, hanganyagok teszik színesebbé, a felhasználó eközben folyamatos visszajelzést kap teljesítményéről.

- Hogyan sikerült megoldani, hogy a program ne csak egy viszonylag szűk csoport, de különböző korú-érdeklődésű emberek számára is hasznos legyen?

- Mivel az applikációban felbukkanó karakterek különböző generációkat reprezentálnak, ezért biztos, hogy minden felhasználó talál majd olyan szituációkat, amely „kísértetiesen” emlékeztetni fogja a sajátjára. Jövőbeli terveink között szerepel, hogy a programot használóknak még inkább saját érdeklődési körüknek megfelelő virtuális élethelyzeteket teremtsünk, és azokban hatékony kommunikációs stratégiákkal találkozhassanak. Így különböző korosztályoknak, különböző mentális betegséggel élőknek specifikusan segíthetünk.

- Gratulálok! És most hogyan tovább?

- Az applikáció fejlesztésén egy interdiszciplináris csapat dolgozik. A fejlesztésben pszichológusok, pszichiáterek, kommunikációs szakértők és informatikusok vettek részt, illetve az alkalmazás tesztelésébe, értékelésébe tapasztalati szakértőket vontunk be, akik maguk is valamilyen mentális betegségben érintettek. Az ő visszajelzéseik különösen fontosak számunkra, és aktív részvételük elengedhetetlen alkotóeleme a közösségi pszichiátria koncepciójának. Jelenleg dolgozunk egy másik alkalmazáson is, melyet kifejezetten hanghallucinációkkal élők és azok hozzátartozóinak támogatására fejlesztünk, és ezen projektünket már két tapasztalati szakértőnk vezeti.

- Ez nagyon biztatóan hangzik – de vajon mit szólnak majd ehhez a betegek gyógyításában szintén érdekelt gyógyszergyártó cégek?

- Az asszertív megközelítés a komplex terápia részeként alkalmazható, és segítheti a beteg együttműködését a hosszútávú gyógyszeres terápiában is! Megfelelő kommunikáció hiányában sem a hozzátartozók, sem a betegek nem tudják hatékonyan kezelni a gyógyszerszedéssel kapcsolatban felmerülő nehézségeket, mellékhatásokat. Gyakori például, hogy maga a gyógyszedés okoz feszültséget az érintettek családjában. A Közösségi Pszichiátria fő célja a beteg felépülése, és ehhez a gyógyszeres terápiát olyan mértékben alkalmazza, amelyet még szükségszerűnek ítél meg, de itt is a beteg, és nem a gyógyszer áll a középpontban. Megfelelő kommunikációs stratégiával a betegek compliance-e /itt: alkalmazkodása az orvosi előírásokhoz/ növelhető, és ez mindenképp közös érdek!
Ezzel kapcsolatban jut eszembe, hogy az alkalmazásban vannak olyan példamondataink is, melyek azt segítik, hogy a beteg hogyan kommunikálja családjában vagy munkahelyén azt, hogy gyógyszeres terápiája milyen mellékhatásokkal járhat. Szeretnénk ezeket a kommunikációs példákat is bővíteni.
Jelenleg skizofrénia diagnózisával élők és hozzátartozóik számára alkotunk olyan mondatokat, melyek a mindennapi életben gyakran felmerülő nehéz szituációkban talán segítséget/ötletet adhatnak számukra.

- Hogyan foglalnád össze röviden, mi a lényege annak, amit kifejlesztettetek?

- Új mobilapplikációnk az életviteli készségek fejlesztésén keresztül elősegítheti mentális betegek, pszichoszociális fogyatékkal élők hatékony társadalmi szerepvállalását.

- És mi a csoport hosszú távú célja?

- Hosszú távú célunk széles körben elérhetővé tenni olyan készségfejlesztő módszereket és ismeretterjesztő anyagokat, melyek pozitív, segítő hatása a pszichoszociális fogyatékkal élőkre és hozzátartozóikra sok éves orvosi tapasztalaton nyugszik.
Reméljük, hogy Magyarországon az Asszertívia a közösségi pszichiátriai ellátás új irányzatát indítja el.