Szomszédolás kölcsönös előnyökkel

2018. április 26.

A tudományos intézetek életének elengedhetetlen részét képezik a meghívott előadások. Az, hogy zsúfolva lesz-e a terem vagy még sokan elférnének, nem csak az előadó hírnevétől és a az előadás témától függ, de attól is, az intézeti körlevélben hogyan mutatják be mindkettőt. El kell azonban ismerni, erre nálunk nemigen lehet panasza senkinek. Április 25-én a Bécsi Orvosi Egyetemről érkezett hozzánk egy, Mikics Éva szavait idézve „nagyon sikeres PhD hallgató és pszichiátria/pszichoterápia rezidens”, Gregor Gryglewski. Előadásában a depresszió és a szerotonerg rendszer kapcsolatának ill. a kezelések hatásosságának modern képalkotó módszerekkel /PET, MRI/ történő vizsgálatával szerzett eredményeit mutatta be.
A meghívó utolsó mondata adta meg a választ arra, hogyan lett egy PhD hallgató, ha még oly sikeres is, egy manapság kiemelt kutatási téma előadója nálunk.
„Gregor az ECNP fiataloknak szóló cserekutató programjának keretében nyert ösztöndíjat Bruzsik Bíborkával együtt. A program hasonló területen dolgozó kutatók transzlációs együttműködését támogatja.”

Bár az internetről gyorsan megtudható, hogy az ENCP (The European College of Neuropsychopharmacology) a neuropszichofarmakológiai kutatásokkal foglalkozók páneurópai non-profit tudományos egyesülete, a legfontosabb minket érdeklő tudnivalót Bruzsik Bíborkától tudhattuk meg:

- Az ECNP nagy figyelmet fordít az alap-, klinikai és pszichológiai kutatások összekapcsolására, az ilyen jellegű együttműködések elősegítésére. Kiemelkedő szerepet vállalnak a tehetséggondozásban, rengeteg szemináriumot és workshopot rendeznek fiatal kutatók számára. Évente meghirdetett „Research Internship” programjuk pedig lehetőséget ad fiatal kutatóknak arra, hogy az általuk kiválasztott szenior kutató laborjában egy kéthetes látogatás ideje alatt elsajátítsanak egy kiválaszott technikát. Ez a rövid csereprogram tehát annak lehet vonzó, aki egy adott módszert szeretne megtanulni, hogy amennyiben erre megvan a lehetőség, hazatérve azt majd a saját laborjában is alkalmazhassa.

- A „translation” szó átültetést, áthelyezést is jelent, de mit jelent a transzlációs együttműködés és hogy nyertétek el ezt a lehetőséget?

- Az ECNP konferenciái klinikai és alapkutatást végző kutatók számára egyaránt nyitottak, azonban jellemzően a klinikai területekről érkezők vannak túlsúlyban. Az, hogy összehozunk különböző szakterületen dolgozó embereket egy konferenciára, önmagában kevés a transzlációs együttműködések elősegítéséhez. Az ECNP konferenciák szervezőinek tapasztalata szerint is a preklinikusok és orvosok között jóval ritkább a kommunikáció, mint az egyes területeken belül dolgozó emberek között. Ezt a gátat próbálják átlépni a “Meet your translational match” /”Találkozz transzlációs pároddal"/ nevű programjukkal, mely első alkalommal a 2017-es párizsi konferenciájukon került megrendezésre. Ekkor egyike lehettem azon szerencsés 10 fiatal alapkutatást végzőnek, aki a konferencia alatt 10 fiatal klinikusnak amolyan tudományos “gyorsrandi”-szerűen /speed date/ mutathatta be kutatásait. A konferencia után mindenki írt egy motivációs levelet arról, kinek a kutatása keltette fel érdeklődését és miért, ezek alapján pedig az ECNP kiválasztotta azt a két embert, akiknek lehetőséget biztosít egy-egy kéthetes csereprogramra. Így esett a választás rám és Gregor Gryglewski-re.

- Akkor ez valóban egy „sikeres randi” volt számotokra! Nekünk is áruld el, kérlek, mit is írtál abban a motivációs levélben és milyen közös munkát terveztek!

- Gregor a Bécsi Orvosi Egyetem Funkcionális, Molekuláris és Transzlációs Képalkotó Laboratóriumában PhD hallgató, és a depressziós betegeken alkalmazott terápiás módszerek hatásait vizsgálja különböző képalkotó eljárásokkal. Jelenleg elsősorban a szerotonerg rendszert érintő változásokat tanulmányozza. Bár első megközelítésre úgy tűnhet, kutatási területünk teljesen más, azért döntöttem úgy, hogy élek ezzel a lehetőséggel, mert csoportunk kutatásaiban is előtérbe került a szerotonerg rendszer szerepe a szociális izoláció indukálta változásokban, illetve a depresszió kezelésére is gyakran alkalmazott SSRI*-ok idegrendszeri és magatartási hatásai ebben a modellben. A jövőben szeretnénk a kísérleteinkhez rágcsálókon fMRI-t végezni, és ehhez a bécsi klinikán megvannak a szükséges eszközök. Gregor laborja pedig nagyon örül annak, hogy körvonalazódik egy együttműködés lehetősége humán plazmaminták citokin elemzésére Dénes Ádám laborjával.

- Milyen egyéb tervetek van még a látogatások idejére?a szerotonin nevű neurotranszmitter gyors felszívódását gátló antidepresszánsok

- Az ECNP nem szabta meg, hogy mit csináljunk a másik intézetben, ez ránk van bízva. Úgy gondoltuk, hogy mivel nemigen tudnánk olyan technikát tanítani egymásnak, amit jelenleg a másik fél valóban hasznosíthatna, ezért inkább arra törekszünk, hogy minél több kísérletbe, módszerbe adjunk bepillantást egymásnak, ily módon egy általános képet nyújtva a kutatás azon oldaláról, amit a másik eddig nem ismert. Mikics Éva több lehetőséget szervezett Gregornak, hogy más KOKI-s csoporttagokkal is beszélgethessen, illetve a SOTE In vivo Molekuláris Képalkotó Csoportjánál is látogatást tesz. Reményeink szerint a csereprogram végeztével is tartjuk majd a kapcsolatot, és úgy érzem, ígéretes jövőbeli együttműködésnek nézhetünk elébe.