VEKOP-2.3.3-15

Szuper-rezolúciós farmako-mikroszkópia kifejlesztése az idegrendszer működésének és betegségeinek vizsgálatára

Projekt azonosító: VEKOP-2.3.3-15-2016-00013
Támogatás összege: 300,38 Millió Forint
Futamidő: 2017. augusztus 1. és 2018. július 31. között
Projektvezető: Dr. Katona István

A projekt célja:

Az elnyert pályázati támogatással a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos szolgáltató egységeinek infrastrukturális fejlesztése válik lehetővé, mely tovább növeli a hazai kutatások nemzetközi versenyképességét. A Képalkotó Központ fejlesztése lehetővé teszi a szuper-rezolúciós mikroszkópia használatát élő sejteken és szöveteken, mely nemzetközi szinten is úttörő technika. A Központi Sejtbiológiai Laboratórium műszerparkja egy képalkotásra is képes multi-mode olvasóval bővül, amely a farmakológiai kutatásokhoz nélkülözhetetlen és megerősíti az intézetben folyó alapkutatások gyógyszeripari hasznosíthatóságát. A projekt segítségével megvalósítani kívánt szakmai cél a kismolekulájú farmakonok és monoklonális antitestek használata receptorfehérjék és enzimfehérjék nanoskálájú eloszlásának és működésének vizsgálatára az idegrendszer egészséges és kóros jelátviteli folyamataiban.

Várható eredmények:

A projekt eredményeként új kísérleti alkalmazások válnak elérhetővé mind a KOKI kutatói közössége, mind külső felhasználók számára. A támogatással létrejövő fejlesztés biztosítja, hogy az intézet kutatói számára elérhetőek legyenek a nemzetközi élvonalbeli mikroszkópos technikák, ezáltal növelve a tudományos felfedezések, publikációk és a nemzetközi együttműködések számát. A farmako-mikroszkópiai fejlesztés a gyógyszergyári felhasználók számára is kiemelt jelentőségű a kismolekulájú farmakonok és a monoklonális antitestek terápiás jelentősége miatt.

A projekt hatása:

A nemzetközi kutatási élvonalba tartozó műszereken tervezett kísérleti projektek az idegrendszer működésének, illetve betegségeinek hátterében álló molekuláris mechanizmusokat vizsgálják. Az így elért tudományos eredményeknek potenciális gyógyszer-fejlesztési vonatkozásaik is vannak. Ezenkívül a fejlesztés elősegíti új kutatói munkahelyek létesítését és további hazai és nemzetközi kutatási együttműködések létrejöttét. Az új műszerek segítik továbbá a graduális és posztgraduális képzésben résztvevő egyetemi és PhD hallgatók munkáját és szakmai továbbképzését is.

A VEKOP-2.3.3-15 felhívás keretében elnyert támogatásból az MTA KOKI Képalkotó Központjának fejlesztése során beszerzésre került egy élősejtes farmakológiai vizsgálatokat is lehetővé tevő Nikon N-STORM 5.0 szuper-rezolúciós mikroszkóp. (Fotó: Pintér Balázs, MTA KOKI)

A sajtóközlemény itt olvasható.