3 kutatónk kapott Akadémiai Ifjúsági Díjat

2017. február 20.
Az élettudományok területén Brunner János, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos ügyintézője, PhD-hallgatója „Információfeldolgozás a gyrus dentatus szemcsesejtjeiben” című pályamunkájáért kapta az elismerést.
Szalay Gergelyt, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát háromdimenziós két-foton képalkotó technikák témakörében megjelent szakcikkéért és könyvfejezet-sorozatáért jutalmazták.

Szigeti Margit Katalin, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Celluláris Idegélettan Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa „Hasonló GABAAreceptor alegység-összetétel a hippokampális piramissejtek szomatikus és axon iniciális szegmentum szinapszisaiban” című pályamunkájáért kapta a díjat.

A díjazottaknak gratulálunk, további sikeres munkát kívánunk!

Forrás: http://mta.hu/mta_hirei/buszkek-vagyunk-onokre-atadtak-az-akademiai-ifjusagi-dijat-107394