A Nyiri Gábor vezette csoport eredményei a Nature Communications-ban

2018. szeptember 14.

Az eddigi általános feltételezéssel ellentétben a Nyiri Gábor vezette kutatók eredményei azt bizonyították, hogy az egér hippokampusz minden kolinerg terminálisa hoz létre olyan szinapszisokat, ahol a GABA és az acetilkolin ugyanabba a szinaptikus résbe kerül. A munka Nature Communications-ban jelent meg.

Virág T. Takács, Csaba Cserép, Dániel Schlingloff, Balázs Pósfai, András Szőnyi, Katalin E. Sos, Zsuzsanna Környei, Ádám Dénes, Attila I. Gulyás, Tamás F. Freund & Gábor Nyiri: Co-transmission of acetylcholine and GABA regulates hippocampal states.
Nature Communications (2018) 9:2848 DOI: 10.1038/s41467-018-05136-1