Akadémia Ifjúsági Díj 2017

A három nyertes a KOKI-ból

2017. február 28. Kittel Ágnes

A díjátadóról az MTA honlapján megjelent cikk címe az MTA elnökének, Lovász Lászlónak beszédéből idéz: „Büszkék vagyunk önökre”. A megfogalmazás matematikushoz illően világos, egyértelmű, és fokozottan igaz intézetünkre, hiszen ebben az évben a KOKI fiatal kutatói közül hárman is elnyerték ezt a kitüntetést. Nagyon megérdemlik azt a kis „rivaldafényt”, amit egy ilyen rövid bemutatkozás jelenthet. Válaszaikat szigorúan névsor szerint idézem.

Milyen eredményért kaptátok a díjat és mi volt a munkának az a meghatározó része, amelyben hozzájárulásotokat a legfontosabb gondoljátok?

BRUNNER JÁNOS:

  • Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a „Információfeldolgozás a gyrus dentatus szemcsesejtjeiben” című pályamunkámmal nyertem el, ami lényegében egy, az eddigi tudományos publikációimon alapuló pályázat volt. Bár a cikkekben vizsgált kérdések meglehetősen távol esnek egymástól, de így vagy úgy, az összes eddigi munkám a szemcsesejtek viselkedésének vizsgálatához kötődik. Amit a munka legfontosabb személyes hozzájárulásaként kiemelnék, az az, hogy az elsőszerzős cikkeim esetében nem csak az adott tudományos kérdés kísérletes megválaszolását végeztem, de talán jelentős hatásom volt a kérdéshez köthető gondolatmenetek alakulására, a történetek konceptuális fejlődésére is. Természetesen egy ilyen cikkeken alapuló pályamű esetében a siker nem kizárólag az én érdemem, hanem velem együtt minden kollégámé, akikkel a munkák során együtt dolgoztam.

SZALAY GERGELY

  • A díjat a két-foton három dimenziós kalcium imaging/képalkotás témában megjelent cikksorozatomért kaptam. Ebben több biológiai projekt is szerepel, de legbüszkébb természetesen az első szerzős cikkemre vagyok, mert ehhez járultam hozzá a legtöbb saját ötlettel, melyek lehetővé tették, hogy élő, viselkedő egerekben mérjük a sejtek aktivitását. Ez a nagyon fontos technikai újítás szükséges volt ahhoz, hogy a jelenleg futó biológia projektembe, melyben a sejtek válaszainak stabilitását vizsgáljuk viselkedés alatt, bele tudjak vágni,. Maga a technika meglehetősen öszetett, így természetesen nem minden volt az én ötletem, sokan mások is hozzájárultak, így leginkább arra vagyok büszke, hogy össze tudtam hangolni a sokfajta technikai és biológia újítást, és ezzel egy a gyakorlatban is jól működő új technikát tudtunk létrehozni.

SZIGETI KATALIN:

  • Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a tavaly az eLife-ban megjelent közleményemért kaptam. /„Similar GABAA receptor subunit composition in somatic and axon initial segment synapses in hippocampal pyramidal cells” (Kerti-Szigeti and Nusser, eLife 2016;5:e18426). A nagy érzékenységű elektron mikroszkópos fagyasztva-tört replika immunarany-jelölés módszerét használva kimutattam, hogy a GABAA receptor α1, α2, β1, β2, β3 és g2 alegységek a hippocampális piramissejtek minden axon iniciális szegmentén és szomatikus gátló szinapszisában jelen vannak.
  • Munkám legkiemelkedőbb része a négyes immunarany-jelölés volt tükör-replika párokon. Azért volt ez igazi kihívás, mert olyan gátló szomatikus szinapszisokat vizsgáltam, amelyeken egyszerre látszik a preszinaptikus aktív zóna egy része, és a hozzá tartozó posztszinaptikus membrán szegmens. Kimutattam, hogy a GABAA receptor α2 alegységet jelölő aranyszemcsék sűrűsége azonos a Cav2.1- (parvalbumin tartalmú kosársejtek markere) és Cav2.2-pozitív (CCK tartalmú kosársejtek markere) aktív zónákkal szembeni posztszinaptikus membránokban, és ezzel sikerült választ adni a korábbi irodalmi adatok ellentmondásos eredményeire.

Mit gondoltok, egy ilyen díj mennyiben segíthet további karrieretekben, pl. ha a PhD fokozat megszerzése után egy jó posztdoktori helyet akartok szerezni?

BRUNNER JÁNOS:

  • Az elnyert díj jótékony hatással lehet későbbi pályafutásomra, hiszen egyértelmű pozitív üzenetet hordoz a munkámmal kapcsolatban. Mindazonáltal nem gondolnám, hogy bármilyen díj megléte vagy éppen a hiánya egy későbbi posztdoktori álláshely elnyerésében döntő szerepet játszana.
  • Sokkal inkább úgy tekintek a díjra, ahogy azt a díj alapításakor megfogalmazták. Ez egy olyan elismerés, ami többlet motivációt jelenthet a közeljövőben, mert a díj odaítélésével megerősítették bennem, hogy jó úton járok.

SZALAY GERGELY:

  • Nem gondolom, hogy önmagában elég, de szinte biztosan segítséget jelenthet, ha idővel egy kutató önálló labort tervez alapítani.

SZIGETI KATALIN:

  • A díj számomra nagy meglepetés volt és hatalmas elismerésnek tekintem. Úgy érzem azt ismerték el vele, hogy amit csináltam az alapos, magas színvonalú kutatómunka eredménye. A jövőben szeretnék más technikákat is elsajátítani, most éppen a STORM szuper-rezoluciós technikát tanulom, és mindenképpen szeretném külföldön is tovább fejleszteni magam. Egy díj természetesen mindig jól mutat az önéletrajzban, de úgy gondolom, alapvetően az ember képességei, a megszerzett tudás és a kíváncsiság/motiváció határozzák meg, hogy egy helyre felvesznek-e vagy sem.