Nyiri Gábor akadémiai kitüntetése

2017. november 7.

Az Akadémiai Értesítő LXVI/2017. évfolyam 8. számában olvasható az MTA elnökének 13/2017. számú határozata a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Főtitkári Kutatói Elismerés” odaítéléséről.

„Főtitkári Kutatói Elismerés” (a továbbiakban: Elismerés) kitüntetésben az Intézmények azon közalkalmazottai, valamint nyugalmazott közalkalmazottai (a továbbiakban együtt: közalkalmazottak) részesíthetők, akik tudományos kutatói munkakörükben tartósan magas színvonalú munkát végeznek, kutatói tevékenységük során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, munkavégzésük során elismerésre méltó, példamutató magatartást tanúsítottak, vagy pontos, lelkiismeretes, precíz munkájukkal hozzájárultak más kutatók sikereihez.”

A határozat szerint évente összesen legfeljebb 12 Elismerés ítélhető oda, tudományterületenként egy- egy.

Az elsők közt és tudományterületén legelsőként veheti majd át ezt a „Főtitkári Kutatói Elismerést” Nyiri Gábor, a Funkcionális neuroanatómia laboratórium vezetője és az intézet elektronmikroszkópos egységének irányítója és szervezője. Az "értékteremtő és kiemelkedő kutatói munkája alapján" adományozott kitüntetést Török Ádám, az MTA főtitkár adja át 2017. nov. 23-án az MTA Székházban.

A kitüntetéshez gratulálunk, és Gábornak további sikeres kutatói és szervezői-irányítói munkát kívánunk.

Az Intézet vezetése