Demeter Kornél és a Viselkedésvizsgálati Egység

2019. január 28.

Az emberek életének meghatározó eseményei elég gyakran mások számára is fontos történésekhez kapcsolódnak. Itt van például a majd mindegyikünk által személyesen is ismert kollégánk, Demeter Kornél esete, aki 2013-ban, épp abban az évben, amikor az Intézet akadémiai támogatást kapott a sokak által igényelt Viselkedésvizsgálati Egység (VVE) kialakítására, Madarász Emíliától Haller Józsefhez, a Magatartásélettani csoporthoz került.
A leendő VVE-nek az alagsorban találtak helyet, s az ott talált állapotok azóta is élénken élnek Kornél emlékezetében:

- Mikor elkezdődött a tervezés, felmérés, többször bejártuk a korábban óvóhelynek épített részt, hogy a körülményekhez képest ideális helyet biztosítsunk a kísérletek kivitelezéséhez és az állatoknak is. Az óvóhely jelleg - pl. a falak atom biztos betonozással készültek - nagyban megnehezítette tervezést, mert úgy kellett átalakítani a területet, hogy nem nyúlhattunk az épületet tartó pillérekhez. Volt itt laboratórium szigetasztallal, elszívófülkével, komplett szovjet légszűrőberendezés, raktár gázálarcoknak, mellékhelység, de még könyvkötő műhely és sok egyéb is. A közbeszerzéssel kapcsolatos nem könnyű feladatokkal Papp Editet bízták meg, aki az árajánlatok beszerzéséhez, ill. műszaki kérdések megoldásához néha tőlem is kért segítséget.

- 2014-ben megnyílt a Viselkedésvizsgálati Egység. Mi lett a munkamegosztás?

- Visszajött Haller József csoportjába Tulogdi Áron, és ő vette át a VVE irányítását, folytatta a fejlesztéseket, szerzett be fontos eszközöket. Eközben természetesen az új egységben már zajlottak a kísérletek. Mikor két év múlva Áron felmondott, megkérdeztem Jóskát, lehetnék-e én a VVE operatív vezetője. Ismertem a VVE múltját, tudatában voltam a benne rejlő lehetőségeknek, de láttam korlátait is. Fontos szempont volt számomra az is, hogy az itt dolgozó munkatársak többségével napi kapcsolatom volt. Megkaptam a bizalmat, amit remélem senki nem bánt meg.

- Mi motivált, hogy a VVE operatív vezetését elvállald?

- Mivel szeretek tervezni, fejleszteni, új dolgokat kipróbálni, úgy gondoltam itt jól hasznosíthatom effajta képességeimet. Két jelentős kihívást láttam, ami szorosan kapcsolódott a VVE működtetéséhez. Az egyik, hogy mivel korábban más érdeklődési körű laborban dolgoztam, igen sok viselkedésvizsgálati módszert kellett megtanulnom új csoportomban. A VVE vezetéséhez még jobban meg kellett ismernem a kísérletek technikai és élettani hátterét. Másrészt szerettem volna megfelelni annak a kihívásnak, hogy biztosítani tudjuk a VVE-ben dolgozók számára azt a technikai hátteret, mely kísérleteik lehető legmagasabb színvonalon történő elvégzéséhez szükséges. Egy ilyen egységben naponta felmerülnek olyan gondok, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek. Ezért is javaslom a KOKI kutatóinak, hogy nézzenek körül a VVE honlapján, vagy keressenek meg személyesen, ha kutatásaikhoz viselkedésvizsgálati módszert kell használniuk. Szívesen segítek megtalálni a megfelelő módszert, vagy megtervezni egy új protokollt. Számomra az jelent örömöt, amikor egy problémát sikerül megoldani, és megköszönik a segítséget.

- Hány intézeti csoport használja rendszeresen a VVE-t?

- Általában 7-8 kutatócsoport, de néha intézeten kívüli megbízásunk is van. Rendkívül széleskörű a vizsgálható viselkedési paradigmák skálája, melyhez a szükséges eszközök is rendelkezésre állnak. Az újonnan beszerzett eszközök mellett több kutatócsoport is közösen használhatóvá tette az ő eszközeit, ami jelentősen megnövelte a VVE hatékonyságát.

- Ez egy központi egység, melynek használatáért mindenkinek fizetnie kell. Mi történik a befolyt összeggel?

- Az intézet minimális óradíjat számol fel a csoportoknak, ráadásul mindent visszaforgatunk a fogyó eszközök pótlására, javításokra, fejlesztésre. Évente költségvetési tervet kell készítenem, amiben fel kell tüntetnem a tervezett fejlesztéseket, javításokat, amit az Intézet vezetősége hagy jóvá.

- Milyen a jelenlegi munkamegosztás a VVE állandó munkatársai között? Mennyire vagy magadra utalva fontos döntések – pl. új eszköz beszerzése - meghozatalakor?

- A VVE-ben csapatmunka folyik. Ez nagyon fontos. A szakmai vezető Haller József, de a 70-es osztály kutatóival is rendszeresen konzultálok, és kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Nagy segítségünk Bakos Niki, aki a VVE sokoldalú asszisztense: segít a tesztek előkészítésében, elvégzésében, vezeti a leltárt, és a korábbi kísérletes munkában szerzett tapasztalataira is támaszkodhatunk.

- Úgy tűnik, ideális a munkamegosztás köztetek. A ti kísérleteitekhez azonban állatokra van szükség. Velük kapcsolatban mit kell tudnunk?

- A VVE működéséhez alapvetően fontos, hogy az állatok a lehető legjobb bánásmódban részesüljenek. Ehhez a segítséget az OGR által delegált állatgondozóktól kapom, velük is nagyon jól és hatékonyan tudok együtt dolgozni. Fontosnak tartom, hogy a VVE-t használó munkatársakkal állandó kapcsolatot tartsak, rendszeresen kérem és kikérem véleményüket, bátorítom őket, hogyha bármilyen ötletük van, ami tökéletesítheti a VVE-t osszák meg velem.

- Úgy tűnik, jól érzed magad ebben a pozícióban, megtaláltad helyedet. De mi van a kutatással, az önálló munkával?

- Amióta elvállaltam a VVE operatív vezetését, csökkent a klasszikus értelemben vett kutatói munkám. Azonban 2013 óta több projektben is részt vettem, melyek jelentősen hozzájárultak a számokban is mérhető tudományos teljesítményem növekedéséhez. Ilyen volt többek között a SERRACO ERC Advanced Grant, a Zelena Dóra által megálmodott több kísérletsorozat, vagy Varga Zoltánnal a zebra dánió/zebrahal lárvák viselkedésvizsgálatához a keresztpalló teszt kifejlesztése. Mikics Évával és több más kutatóval egy nemzetközi OTKA keretében közösen dolgoztunk ki egy perinatális aszfixia modellt. Mostanában ez utóbbi kísérleteket próbálom kézben tartani.

- A közeljövővel kapcsolatban is foglalkoztat valami?

- Szeretném tudni, lesz-e, mikor lesz valami az új KOKI-ból, melynek tervezésében sok más kutatóval együtt én is részt vettem, ahol majd megnövekedett kapacitással, jobb infrastruktúrával tudjuk kiszolgálni a kutatói igényeket.