Egy kitüntetett munkatársunk
Fülöp János Főtitkári Elismerést kapott

2017. november 30. Kittel Ágnes

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényei között egyaránt találhatók a legújabb és legjelentősebb eredményeket szakmai közönség előtt bemutató előadások, különböző témákban szervezett konferenciák, a tudomány legkiválóbb művelői segítségével a nagyközönség számára tartott rendezvények, és kitüntetések, elismerések átadása is. Mindegyiknek fontos szerepe van, és ebben az évben a KOKI munkatársai különösen ez utóbbiban igen csak kivették részüket. November 21-én kapta meg a Pro Scientia Aranyérmet két volt TDK, jelenleg PhD hallgatónk, Miskolczi Christina és Pósfai Balázs, néhány nappal később, 24-én pedig Török Ádámtól, az MTA főtitkára adta át Fülöp Jánosnak az első alkalommal 2010-ben adományozott Főtitkári Elismerést, és Nyiri Gábornak az ebben az évben először adományozott Főtitkári Kutatói Elismerést.

Mindenki, aki valaha is dolgozott egy kutatóintézetben, jól tudja, mennyire fontos a kutatók és a, fenntartási, szolgáltatási vagy üzemeltetési munkában részvevők közötti jó kapcsolat, hogy a kutatók számíthassanak arra, ésszerű kéréseiket megbízhatóan és a lehetőségig gyorsan teljesítik.

Jó volt hallani, hogy mikor az intézetben elterjedt a híre, Fülöp János kitüntetést kap, az első reakció az volt: Meg is érdemli! Ez voltaképp azt jelenti, egyetértettek azzal, ami a kitüntetés indoklásában is áll: János, aki a KOKI-nak immár negyedszázada anyagbeszerzője, raktárosa, valóban a kutatóintézet érdekében végzi munkáját lelkiismeretesen, és nem csak szorosan vett munkakörének feladatait teljesíti. Számíthat segítségére pl. az is, aki intézeti programokat szervez, de ha a helyzet úgy hozza, a több vendég miatt szükség van még egy sofőrre, János raktárosból máris kiváló sofőr lesz.

- Kedves János, először is gratulálok kitüntetésedhez! Hadd kérdezzem meg, hogy Te, aki bizonyára sokszor jártál már az akadémián különböző megbízatásokkal, vettél-e részt ott eddig valamilyen rendezvényen, előadáson?

- Bár az elmúlt huszonhat év alatt a székházban rengetegszer megfordultam, sokszor vittem valakit az intézetünkből rendezvényre, ügyeket is intéztem, de eddig még se rendezvényen, se előadáson nem vettem részt.

- Ez esetben bizonyára még különlegesebb élmény lehetett, hogy most ünnepeltként lehettél ott! Mit jelent számodra a kitüntetés, milyen érzés volt kitüntetettként kezet fogni az akadémia főtitkárával?

- A kitüntetés eddigi munkám, szorgalmam legfőbb elismerését jelenti, és felemelő érzés volt ebben a patinás épületben az elismerő szavak után az MTA főtitkárával kezet rázni, gratulációkat kapni a tudomány elitjének több ott jelenlevő képviselőjétől is. Külön köszönöm, hogy Oberfrank Ferenc igazgató úr is jelen volt és gratulált az ünnepség után.

- Mi az a munka, amit a legjobban szeretsz feladataid közül és miért?

- Munkámban a kutatáshoz, épületfenntartáshoz kapcsolódó anyagok beszerzését, azok kapcsán pedig az új emberek, anyagok, eszközök megismerését, munkatársakkal, beszállítókkal való kapcsolattartást szeretem a legjobban. Munkám és feladataim során napi kapcsolatban vagyok az Intézet szinte minden dolgozójával és úgy érzem, hogy engem is majdnem mindenki ismer.

- Bizonyára elmehettél volna máshova is dolgozni, mi tartott itt leginkább?

- Az a tudat, hogy fontos vagyok a mindennapokban. Ez ugyan sok munkát és felelősséget is ró rám, de igyekszem a legjobb tudásommal megfelelni a feladatoknak. Mindig jó érzés tölt el egy-egy nehéz nap után, hogy a magam részéről is hozzájárulhattam Intézetünk hírnevéhez, kutatóink munkájához.

- Mint aki napi kapcsolatban vagy szinte mindenkivel, milyennek látod itt az emberek egymáshoz való viszonyát, kinek ajánlanád a KOKI-t munkahelyül?

- Csakis olyanoknak ajánlanám, akik együtt tudnak működni, akik úgy tudják egymás munkáját segíteni, ahogy az ilyesmi egy nagy családban szokás. Mert a KOKI egy nagy család!

További információ

Intézetünk munkatársai, akik eddig részesültek Főtitkári Elismerés kitüntetésben:

Dr. Györfiné Dr. Vörös Zsuzsanna /2010/

Csató Zsuzsa /2011/

Széles Csilla /2012/

Kovács Attila /2013/

Goda Győző /2014/

Iványi Katalin /2015/