Agykéreg

31. csoport
Vezetője: Nyiri Gábor


A csoportban négy kutató laboratórium működik:

Neuronális hálózatok laboratórium, Dr. Nyiri Gábor vezetésével
In vitro fiziológiai laboratórium, Dr. Gulyás Attila vezetésével
In vivo fiziológiai laboratórium, Dr. Varga Viktor vezetésével
Elméleti idegtudományi laboratórium, Dr. Káli Szabolcs vezetésével

Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.


Neuronális hálózatok laboratórium

Az emberi agy kifinomult kognitív működése a központi idegrendszer sejtjeinek bonyolult kapcsolatrendszerén alapszik. Az emlős agy működésének megértéséhez fel kell tárnunk az egyes agyterületek közötti összeköttetéseket. Csoportunk munkája arra irányul, hogy megértsük ezeknek a kapcsolatoknak a viselkedésben betöltött szerepét, megfejtsük mely ingerületátvivő anyagok és receptorok alakítják az egyes sejtek közötti kommunikációt, és hogy ezek a receptorok hogyan helyezkednek el és működnek az idegsejteken. Szelektív vírusos pályajelölő technikák és optogenetikai viselkedés vizsgálatok, valamint nagy felbontású fény- és elektronmikroszkópia alkalmazásával, elsősorban a kérgi, hippokampális és előagyi területeket célzó kapcsolatok szerepére koncentrálunk az agy egészséges és kóros állapotában egyaránt.

Támogatások:

 • Nemzeti Agykutatási Program, Hungary
  2017-1.2.1-NKP-2017-00002
 • Human Brain Project; EU
  (EU H2020 720270)
 • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovaciós Alap, Hungary
  OTKA K119521
 • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovaciós Alap, Hungary
  OTKA NN125643
 • Új Nemzeti Kíválósági Program
  Emberi Erőforrások Minisztériuma, Hungary.

A csoport angol nyelvű honlapjának elérhetősége: http://koki.mta.hu/~nyiri/

Munkatársak:

NévBeosztás
Nyiri Gábortudományos főmunkatárs
Takács Virágtudományos főmunkatárs
Bardóczi Zsuzsannatudományos főmunkatárs
Papp Pétertudományos segédmunkatárs
Sós Katalin Esztertudományos segédmunkatárs
Mayer MártonPhD hallgató
Zichó KrisztiánTDK hallgató
Major ÁbelTDK hallgató
Orosz ÁronTDK hallgató
Béres BarnabásTDK hallgató
Sebők HunorTDK hallgató
Szépné Simon Emőkelaboratoriumi szakasszisztens
Hajós Zsuzsannalaboratoriumi szakasszisztens
Kriczky Nándorlaboratoriumi szakasszisztens
Iványi Katalinigazgatói titkárnő (szabadságon)
Kriczky Andreaigazgatói titkárnő

In vitro fiziológiai laboratórium

Az idegsejt hálózatok dinamikáját a serkentő és gátló sejtek kölcsönhatása eredményezi. A dinamika megértéséhez a hálózat viselkedésének két aspektusát: a szabályozást és a kódolást kell vizsgálni. Ha megvizsgáljuk a sokféle gátlósejt viselkedését eltérő hálózati állapotok alatt megérthetjük a szabályozást. Ha a serkentő sejtek nagy csoportjait vizsgáljuk ugyanekkor akkor a kódolás szabályait érthetjük meg.

Vizsgálatainkhoz egy optimalizált in vitro agyszelet preparátumot használunk, mely farmakológiai beavatkozások hatására az élő agyban is megfigyelhető egészséges és patológiás állapotokhoz hasonló aktivitást mutat. Ez a kísérleti felállás lehetővé teszi, hogy gyorsan és pontosan szabályozzuk a hálózat állapotát, miközben párhuzamosan tudjuk mérni mind a hálózat aktivitását, mind azonosított idegsejtek be és kimenetét.

Kérdéseink:

 • Hogyan gyűjtik és összegzik inputjaikat az eltérő gátlósejt csoportok eltérő hálózati állapotokban?
 • Hogyan szabályozzák a különböző gátlósejtek a serkentő sejtek aktivitását a hálózat aktiváltságának és szinkronitásának függvényében?

Támogatások:

 • Hungarian Brain Research Program, Hungary
  2017-1.2.1-NKP-2017-00002
 • Human Brain Project; EU
  (EU H2020 720270)
 • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovaciós Alap, Hungary
  OTKA K115441

A csoport angol nyelvű honlapjának elérhetősége: http://koki.mta.hu/~gulyas/

Munkatársak:

NévBeosztás
Gulyás Attilatudományos főmunkatárs
Berki PéterTDK hallgató

In vivo fiziológiai laboratórium

Életünk minden pillanatában, még alvás alatt is, ingerek ezrei érik agyunkat. Ezek közül ki kell válogatni és elraktározni a fontosakat, majd az újonnan elraktározott információt be kell építenünk a külövilágról alkotott és állandóan változó modellbe. Ha az előbbiek közül bármelyik lépés nem megfelelően zajlik le, súlyos pszichiátriai megbetegedésekben megnyilvánuló működési zavarok jelentkeznek. Az idegtudományi kutatatások egyik fő célja az első mondatban összefoglalt, ám elképesztően bonyolult folyamat megértése. Pár évtizede már ismert, hogy az agyi információfeldolgozáshoz nélkülözhetetlenek a kéreg alatti modulátoroknak nevezett idegsejtcsoportok. Ezek aktivitása döntő az információfeldolgozás minden lépésének szabályozásában. A kéreg alatti moduláció károsodása áll szinte mindegyik neuropszichiátriai kórkép hátterében, így a gyógyszeripar ezek gyógyítására tett próbálkozásai is nagyrészt valamelyik kéreg alatti modulátoros rendszert célozzák. Ismert példa az antidepresszánsoké, melyek (gyógyszercsoporttól függően) a szerotonin, a dopamin vagy a noradrenalin szintjét módosítják.

Csoportunk célja hozzájárulni a kéreg alatti moduláció kérgi információfeldolgozásban betöltött szerepének megértéséhez. Kísérleteinkben az új információk elraktározásához nélkülözhetetlen hippokampusz és ennek két fő modulátora, a mediális szeptum és a medián raphe mag közötti kölcsönhatásokat vizsgáljuk. A mediális szeptum a hippokampusz információkódoló idegsejtjeit hangolja össze, míg a median raphe a hippokampuszba érkező információk válogatásában lehet alapvető szerepű.

Kísérleteink a legkorszerűbb in vivo elektrofiziológiai, optogenetikai és viselkedésmegfigyelési technikákra épülnek. Viselkedő állatban regisztráljuk a modulátoros neuronokban zajló idegélettani jelenségeket teljes-sejt foltzár elvezetéssel (whole cell patch clamp). Feltárjuk a modulátoros neuronok aktivitása és a hippokampuszban zajló információfeldolgozás közötti összefüggéseket számos idegsejt aktivitásának párhuzamos elvezetésével, miközben nagy idő és térbeli felbontással monitorozzuk az állat viselkedését. A modulátorok és célterületükön zajló folyamatok közötti oksági kapcsolatot az előbbiek szelektív optogenetikai manipulációjával vizsgáljuk.

Eredményeink segíthetnek megérteni, hogy a minket érő nyers informciókból hogyan lesz az életünket alapvetően befolyásolni képes élmény.

Pályázatok:

 • NKFIH FK (Barth Albert)
 • NKFIH K (Varga Viktor)

Munkatársak:

NévBeosztás
Barth Albert Miklóstudományos főmunkatárs
Jelitai Mártatudományos főmunkatárs
Varga Viktorlaborvezető, tudományos főmunkatárs
Vásárhelyi Mária FlóraPhD-hallgató

Elméleti idegtudományi laboratórium

Az agy egy komplex, nemlineáris rendszer, melynek működését alapvetően különböző tér- és időbeli skálákon kell megértenünk. Habár az idegrendszer működéséről számos különböző kísérletes módszer felhasználásával hatalmas mennyiségű adatot sikerült összegyűjteni, ezeknek az eredményeknek a megértése és különösen a különböző skálákon lejátszódó folyamatok közötti összefüggések megértése nem lehetséges csupán intuitív megközelítések és kvalitatív elméletek segítségével. Az elméleti idegtudomány (computational neuroscience) módszerei lehetővé teszik számunkra az adatok tömör és kvantitatív leírását, a hipotézisek tiszta és pontos megfogalmazását, valamint azt, hogy mechanisztikus modellek felhasználásával kapcsolatot teremtsünk a különböző tér- és időskálákon leírt jelenségek és az eltérő szerveződési szintek között. A modellek felépítéséhez a kísérleti adatok szolgáltatják az alapvető megkötéseket, míg a modellek jóslatainak ellenőrzésére kísérleti módszerek felhasználásával nyílik lehetőség.

Munkacsoportunk számos különböző matematikai és szimulációs módszer segítségével vizsgálja a hippokampusz idegsejtjeinek és hálózatainak dinamikáját és funkcióit, gyakran a csoport más tagjai által végzett kísérletes munkát kiegészítve. Néhány fontosabb kutatási témánk a következő:

 • szinaptikus integráció és nemlineáris folyamatok idegsejtek dendritjeiben
 • a hippokampuszra jellemző populációs aktivitási mintázatok (éles hullámok, théta, gamma és ripple oszcillációk) keletkezése és funkciói
 • térbeli és memória-reprezentációk tárolása és előhívása a hippokampuszban
 • idegsejt-paraméterek meghatározása kísérleti adatok felhasználásával, és a paraméter-illesztés várható pontosságának becslése

Munkatársak:

NévBeosztás
Káli Szabolcstudományos főmunkatárs
Sáray SáraPhD hallgató
Mohácsi MátéPhD hallgató
Tar LucaPhD hallgató
Németh OrsolyaTDK hallgató
Terbe DánielTDK hallgató