Celluláris Neurofarmakológia

14. csoport
Vezetője: Szabadics János


A kutatócsoport alapvető célja, hogy jobban megértsük a hippocampus agyterület működését, amelyről ismert, hogy fontos szerepet tölt be tanulási folyamatok során. Ezen belül a dentate gyrus idegsejtjei által elvégzett információ feldolgozás idegi szabályait és azt vizsgáljuk, hogy az így keletkezett idegi jelek hogyan továbbítódnak a hippocampus következő állomása, a CA3 terület féle.

A dentate gyrus fősejtjei, a szemcsesejtek az új információkat a környezet változásairól a moharost elnevezésű axonjukon keresztül juttatják el a CA3 területre, amely a korábbi emléknyomokat tárolja. Ezért kutatásaink egyik célja az ezen az idegpályán zajló szinaptikus kommunikáció alapvető szabályainak a megértése. Másrészt azokat az alapvető elektrofiziológiai és szinaptikus szabályokat is vizsgáljuk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a szemcsesejtek különleges feladatokat lássanak el azáltal, hogy egyedi módon dolgozzák fel a más agyterületek felöl érkező információkat.

Ezen kérdések vizsgálatához többek között közvetlenül a preszinpatikus axonokból és a hozzájuk kapcsolt posztszinaptikus sejtekből végzünk patch clamp elvezetést in vitro agyszelet preparátumokon. Szintén patch clamp módszerrel vizsgáljuk az idegsejtek apró axon és dendrit nyúlványain belül zajló biofizikai folyamatokat. A közvetlen elektrofiziológiai elvezetésekkel nyert eredményeinket anatómiai és immuno-hisztokémiai adatokkal egészítjük ki, illetve számítógépes modellezést és intracelluláris kalcium jelek mérését használunk azok tágabb értelmezéséhez. Így széleskörű betekintést nyerünk az egyes idegsejtek által végrehajtott idegi folyamatok alapvető szabályaiba.


Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.

A csoport angol nyelvű honlapjának elérhetősége: szabadicslab.koki.hu

Munkatársak:

NévBeosztás
Arszovszki Antóniatudományos munkatárs
Brunner Jánostudományos munkatárs
Marosi EndreTDK hallgató
Oláh Viktortudományos munkatárs
Sydorenko, Vadymtudományos munkatárs
Szabadics Jánoscsoportvezető
Szabó Andrea Annaasszisztens
Tarcsay GergelyTDK hallgató