Endokrin Neurobiológia

21. csoport
Vezetője: Liposits Zsolt


A Laboratóriumban folyó neuroendokrinológiai kutatások in vivo (rágcsálók) és in vitro (sejtvonalak, szövetszeletek) modell rendszerek, valamint post-mortem humán agyszöveti minták alkalmazásán alapulnak. A funkcionális morfológiai (immuncitokémia, elektronmikroszkópia, in situ hibridizációs hisztokémia), elektrofiziológiai (patch clamp módszer) és molekuláris biológiai (rekombináns módszerek, microarray, RT-qPCR technika) módszerek alkalmazásából nyert tudományos információk és eredmények ötvözése révén elsősorban a szaporodást szabályozó hypothalamo-hypophysealis-gonád rendszer működését és szteroid hormonok agyszövetre kifejtett genomiális és nem-genomiális hatásait vizsgálják. A kutatás egyik fő iránya az ösztrogén hormonhatások receptoriális és molekuláris mechanizmusait vizsgálja, különös tekintettel a gonadotroph hormone-releasing hormone (GnRH) termelő idegsejtek neuronális és hormonális szabályozására, valamint a pozitív és negatív ösztrogén visszacsatolási mechanizmusokra. Ez a kutatás kiterjed további ösztrogén-receptív neuronrendszerek és ösztrogén által szabályozott gének tanulmányozására is rágcsáló és humán agyban, elsősorban a frontális agykéreg és a hippocampus területén. Jelentős eredmény ezen a téren a GnRH neuronok ösztrogén érzékelésének leírása és a béta típusú ösztrogén receptor szelektív jelenlétének kimutatása a sejtekben, mely jelenség meglétét sikerült emberben is megerősíteni. Egy további kutatási vonal a GnRH neuronok glutamáterg fenotípusának felfedésével és az együtt szintetizálódó glutamát fiziológiai szerepének megismerésével foglalkozik. Anatómiai és elektrofiziológiai vizsgálati eredmények mutatták meg, hogy a GnRH idegsejtek endogén kannabinoidok és nitric oxid termelése révén befolyásolni képesek GABAerg bemeneteiket. A munkacsoport legújabb eredményei arra utalnak, hogy a hypothalamus GnRH idegsejtjei számos metabolikus hatás (ghrelin, glucagon-like peptide 1) közvetlen érzékelésére is képesek. Európai kutatócsoportokkal évtizedes együttműködés keretében vizsgálják a táplálkozást szabályozó különféle hypothalamikus és limbikus vezérlőközpontok szerepét rágcsáló és humán agyban egyaránt.


Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.

Munkatársak:

NévBeosztás
Kalló Imretudományos főmunkatárs
Liposits Zsolttudományos tanácsadó, csoportvezető, osztályvezető
Turek Mártaasszisztens
Vastagh Csabatudományos főmunkatárs
Csillag VeronikaPhD hallgató