Gyógyszerkutatás

10. csoport
Vezetője: Vizi E. Szilveszter


A laboratórium kutatásának fókuszában a neuronhálózatok nemszinaptikus transzmissziójának vizsgálata áll. A szinaptikus kommunikációt, amely alacsony affinitású ligandvezérelt ioncsatornákkal karakterizálható, mivel a szinapszisban a transzmitterek magas koncentrációban szabadulnak fel, elsődlegesen a GABA és glutamát mediálja. A legtöbb gyógyszer azonban amelyet a klinikumban használnak, nagy affinitású, nemszinaptikus receptorokon és transzportereken hat (Vizi, 2000), ezért a nemszinaptikus transzmisszió mechanizmusának kutatása nagy jelentőségű. A különböző receptorok nemszinaptikus lokalizációjának felismerése és számos extraszinaptikusan lokalizált transzporter felfedezése elvezetett bennünket az extraszinaptikus transzmisszió mechanizmusáról alkotott elképzeléseink megváltozásához (Vizi et al., 2004). Neurokémiai és morfológiai megfigyelések bizonyították, hogy a neuronok aktivitása folyamatos preszinaptikus, tónusos befolyás alatt van. Két neuron között szinaptikus kapcsolat nélkül is lehetséges funkcionális kapcsolat abban az esetben, ha a célneuron rendelkezik olyan receptorokkal, amelyek érzékenyek a másik neuronból felszabadult transzmitterekre. Ez a laboratórium a nemszinaptikus transzmisszió különböző aspektusait vizsgálja patkány és egér agy különböző területein. Kutatjuk a transzmitterfelszabadulás (monoaminok, ACh) modulációjának mechanizmusát, az extraszinaptikus receptorok stimulációjának hatását és a membrán transzporterek szerepét. A laboratórium kísérletes módszereinek tárházába tartoznak a legmodernebb optikai módszerek (két­foton mikroszkópia) , az egycsatornás patch clamp technika, in vivo mikrodialízis és klasszikus biokémiai módszerek.


Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.