Gyógyszerkutatás

10. osztály
Vezetője: Sperlágh Beáta


A Gyógyszerkutatási Osztály fő célkitűzése az agyban lezajló információfeldolgozás alapvető folyamatainak megértése és ezáltal új gyógyszercélpontok azonosítása központi idegrendszeri betegségek ma még nagyrészt megoldatlan kezelésére. Kutatásaikat molekuláris, celluláris és hálózati szinten végzik a legkorszerűbb technikák igénybevételével, mint a két­foton mikroszkópia, a kettős, preszinaptikus axonokból és a kapcsolt posztszinaptikus neuronokból történő patch clamp elvezetések, az optogenetika, a mikroelektród bioszenzor technika, az idegrendszeri betegségmodellek és a viselkedésvizsgálatok széles repertoárja.

Az osztályon folyó kutatási tevékenység többek között magában foglalja az idegsejtek közötti jelátvitel nem-konvencionális formáinak, így a nem-szinaptikus transzimissziónak a tanulmányozását; az ATP által közvetített purinerg jelátvitel feltérképezését a központi idegrendszerben; a hippocampus szemcsesejtjei által végzett információ feldolgozás és jeltovábbítás, valamint a neuronhálózati és dendritikus aktivitás mintázatok törvényszerűségeinek feltárását.

Emellett az osztály tevékenységének fontos részét képezik a fejlesztések: ezek egyrészt új gyógyszerek kifejlesztését célzó projektek, amelyeket ipari és egyetemi gyógyszerfejlesztő partnerekkel karöltve végeznek kutatóink, másrészt olyan új, három-dimenziós mikroszkópos technikák kifejlesztése, melyekkel lehetőség nyílik élő, viselkedő állatokból neuron hálózatok és dendritek vizsgálatára a korábbiaknál nagyságrendekkel jobb időbeli feloldással.