Idegélettan

33. csoport
Vezetője: Nusser Zoltán


Az idegsejtek legalapvetőbb feladata a szinaptikus bemenetek összegzése és tovaterjedő kimenő jelekké, azaz akciós potenciálokká alakítása. Dr. Nusser Zoltán laboratóriumának legfőbb célkitűzése megérteni, hogy az azonosított preszinaptikus idegsejtek hogyan szabadítják fel neurotranszmittereiket; hogy a felszabadult neurotranszmitterek miként aktiválják posztszinaptikus receptoraikat; és hogy az így kialakult posztszinaptikus potenciálok miként összegződnek és alakítanak ki akciós potenciált.
Különböző molekuláris-, neuroanatómiai-, in vitro elektrofiziológiai, képalkotó/ kétfoton pásztázó mikroszkópia és in sziliko modellező módszerek alkalmazásával a Celluláris Idegélettan Laboratórium négy fő projekttel foglalkozik:

  1. Azonosított idegsejtek szerepének vizsgálata a szaglásban. Szagdiszkriminációs feladatok során farmako-, és optogenetikai eljárásokkal módosítjuk a szaglásban résztvevő idegsejtek aktivitását.
  2. A kérgi serkentő és gátló szinapszisok molekuláris, strukturális és funkcionális sokszínűségének feltérképezése és ezek hátterében álló molekuláris folyamatok meghatározása úgy, mint a transzmitter-felszabadulás rövidtávú plaszticitása, vagy például a posztszinaptikus receptor aktiváció nagyságának megértése.
  3. Az idegsejt-felszín molekuláris térképének elkészítése. Ez a különböző ligand-, és feszültségfüggő ioncsatorna alegységek eloszlásának és sűrűségének meghatározását jelenti, melyeket azonosított idegsejtek meghatározott szubcelluláris kompartmentumaiban vizsgálunk, kvantitatív fény- és elektronmikroszkópos immunolokalizációs technikák, in vitro elektrofiziológia és kétfoton pásztázó mikroszkópia segítségével.
  4. A kisagykérgi neuron hálózat kvantitatív feltérképezése, különös tekintettel az elektromosan kapcsolt GABAerg interneuronokra és azok hálózati működésben betöltött szerepére.

Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.

A csoport angol nyelvű honlapjának elérhetősége: nusserlab.hu

Munkatársak:

NévBeosztás
Nusser Zoltánkutatóprofesszor
Holderith Noémitudományos főmunkatárs
Lőrincz Andreatudományos főmunkatárs
Sümegi Mátétudományos munkatárs
Karlócai Ritatudományos munkatárs
Bálint Flóratudományos segédmunkatárs
Herédi Judittudományos segédmunkatárs
Kókay Bencelaboratóriumi asszisztens
Rónaszéki Dóratudomáyos műszaki ügyintéző