Idegi Jelátvitel

35. csoport
Vezetője: Makara Judit


Az Idegi Jelátvitel Kutatócsoport 2011-ben alakult. Csoportunk célja annak megértése, hogy az idegsejtek dendritjeinek és dendrittüskéinek aktív, feszültségfüggő tulajdonságai hogyan járulnak hozzá a sejtek és az általuk alkotott hálózat információfeldolgozó képességéhez.

Az emlős idegsejtek nagy része sok ezer szinaptikus bemenetet (inputot) kap, melyek a kiterjedt dendrifán helyezkednek el. A dendritek passzív és aktív elektromos tulajdonságai jelentősen befolyásolják a szinaptikus inputok feszültségválaszainak összegzését. In vivo kutatások igazolták, hogy bizonyos kérgi idegsejttípusok kimenő aktivitását és kódolási tulajdonságait nagyban meghatározzák a dendritek által létrehozott aktív nemlineáris feszültségválaszok. A dendritműködés molekuláris elemeinek megismerése ezért elengedhetetlen a kognitív funkciókkal és viselkedéssel kapcsolatos hálózati komputációk megértéséhez.

A dendritek és dendrittüskék nemlineáris tulajdonságai részben a membránjukban kifejeződő feszültségfüggő ioncsatornáknak köszönhetők. Ezek az ioncsatornák bizonyos korrelált inputmintázatok beérkezése esetén aktiválódhatnak, és megváltoztathatják a dendrit – és ezáltal esetleg a sejttest – feszültségválaszát. Ez lehetővé teszi a sejt számára, hogy bizonyos tér- és időbeli inputkombinációkat specifikusan felismerjen, feldolgozzon, illetve válaszoljon ezekre. A sejt ioncsatornák aktivitásfüggő szabályozása pedig az egész rendszert dinamikusan változtathatóvá teszi.

Kísérleteinkben in vitro és in vivo multifoton képalkotó és input stimuláló módszerek valamint elektrofiziológiai mérések kombinálásával igyekszünk megérteni a rágcsáló hippokampusz principális sejtjeinek dendritikus jelfeldolgozó mechanizmusait, és ezek jelentőségét a tanulás és emlékezés folyamataiban.


Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.

Kutatásunkat jelenleg a következő pályázatok támogatják:

  • ERC Consolidator Grant
  • Howard Hughes Medical Institute, International Research Scholar grant
  • NKFIH K17 pályázat
  • FLAG-ERA HBP konzorcium pályázat
  • NKFIH PD pályázat (Ujfalussy Balázs)
  • NKFIH FK pályázat (Ujfalussy Balázs)

Munkatársak:

NévBeosztás
Makara Juditcsoportvezető, tudományos főmunkatárs
Ujfalussy Balázstudományos munkatárs
Nyilas Ritatudományos munkatárs
Snezana Raus Balindtudományos munkatárs
Plangár Imolatudományos munkatárs
Andrásfalvy Bertalantudományos főmunkatárs
Magó ÁdámPhD hallgató
Kis Noémitudományos ügyintéző
Lükő Balázstudományos ügyintéző
Varga-Németh Zsófiaasszisztens
Kis MártonTDK hallgató
Szamosfalvi KataTDK hallgató