Molekuláris és Fejlődés Neurobiológia

40. osztály
Vezetője: Katona István


A Molekuláris és Fejlődés Neurobiológia Osztály kutatócsoportjainak célja az idegrendszer működését és betegségeit alapjaiban meghatározó sejt-sejt interakciók és jelátviteli rendszerek molekuláris szintű felépítésének, funkciójának megértése. Egyik kiemelt céljuk a szinapszisok működésében és szabályozásában (pl. endokannabinoid rendszer), illetve az idegsejt-gliasejt közötti kommunikációban kulcsszerepet játszó interakciók valós idejű, nanométeres pontossággal történő feltérképezése. Kutatásaik központi eleme a centrális és perifériás gyulladásos folyamatok szerepének megértése az idegrendszerben, különös tekintettel a mikroglia sejtekre, az agy gyulladásos folyamataiban szerepet játszó immunkompetens sejtekre. Továbbá kísérleteikkel a jelátviteli rendszerek molekuláris felépítésének változásait kívánják kimutatni különböző kórélettani folyamatokban, ezáltal azonosítva új célpontokat számos neurológiai betegség gyógyszeres terápiájához. Vizsgálataikhoz a legmodernebb technikákat használják, mint például a szuper-rezolúciós mikroszkópia, single mRNS szöveti in situ hibridizáció, kettős patch-clamp elvezetésű elektrofiziológiai mérések, két-foton-mikroszkópia, szelektív mikroglia-manipulációs módszerek, elektrontomográfia, citofluorimetriás eljárások, valamint a centrális gyulladásos folyamatok in vivo és in vitro modelljei.