Molekuláris és Fejlődés Neurobiológia

40. osztály
Vezetője: Katona István


A Molekuláris és Fejlődés Neurobiológia Osztály kutatócsoportjainak célja az idegrendszer működését és betegségeit alapjaiban meghatározó sejt-sejt interakciók és jelátviteli rendszerek molekuláris szintű felépítésének, funkciójának megértése. Egyik kiemelt céljuk a szinapszisok működésében és szabályozásában (pl. endokannabinoid rendszer), illetve az idegsejt-gliasejt közötti kommunikációban kulcsszerepet játszó interakciók valós idejű, nanométeres pontossággal történő feltérképezése. Kutatásaik központi eleme a centrális és perifériás gyulladásos folyamatok szerepének megértése az idegrendszerben, különös tekintettel a mikroglia