Molekuláris Neurobiológia

43. csoport
Vezetője: Katona István


A szinaptikus kapcsolatok az agyi kommunikáció fő pontjai, ahol kémiai hírvivő molekulák közvetítik az információt egyik sejtről a másikra. A szinaptikus jelátvitel hatékonysága térben és időben nem állandó. Éppen ellenkezőleg, a jelátvitel változékonysága – plaszticitása – olyan alapvető jelenség, amely lehetővé teszi az információ tárolását, a tanulást és a környezeti ingerekhez való alkalmazkodást. Bár a klasszikus idegi jelátvivő anyagok (mint a glutamát és a GABA) szerepe alapvető a szinaptikus jelátvitelben, egyre több bizonyíték szól amellett, hogy a szinapszisok komplex funkcióik ellátásához további hírvivő molekulák arzenálját használják, melyek bonyolult jelátviteli útvonalakba rendeződnek. A kutatócsoport vizsgálatainak fő célja ezen új jelátviteli útvonalak azonosítása, felépítésük és élettani szerepük leírása. Ennek érdekében a csoport sokrétű technikák kombinációját alkalmazza, mint például a STORM szuper-rezolúciós mikroszkópia, konfokális és elektronmikroszkópia, single mRNS szöveti in situ hibridizáció, kettős patch-clamp elvezetésű elektrofiziológiai mérések. Vizsgálataink végső soron a szinapszis működésének jobb megértését szolgálják, és segítenek azonosítani azokat a szinaptikus jelátviteli folyamatokat, melyek az idegrendszer betegségeiben játszanak szerepet.


Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.

A csoport angol nyelvű honlapjának elérhetősége: katonalab.hu

Munkatársak:

NévBeosztás
Ana Bernal Chicovendégkutató
Balla Gyulatudományos segédmunkatárs
Balogi Zsolttudományos főmunkatárs
Barti BenjáminPhD hallgató
Glavinics Judit RékaTDK hallgató
Horváth Esztertudományos munkatárs
Katona Istvántudományos tanácsadó, csoportvezető, osztályvezető
Kelemen KrisztinaTDK hallgató
Kenesei Katatudományos segédmunkatárs
Kisfali Mátétudományos segédmunkatárs
László Zsófiatudományos segédmunkatárs
Lele Zsolttudományos főmunkatárs
Miczán VivienPhD hallgató
Mógor FruzsinaTDK hallgató
Pintér Balázstudományos műszaki ügyintéző
Prokop Susanne ClaraPhD hallgató
Tischler Erikaasszisztens
Zöldi MiklósPhD hallgató