Molekuláris Neuroendokrinológia

22. csoport
Vezetője: Kovács Krisztina


Laboratóriumunkban folyó kutatómunka célja, hogy azonosítsuk azokat a molekuáris, celluláris és szervezeti szintű szabályozó mechanizmusokat, melyek a hipotalamuszban összehangolják a külső és belső kihívásokra adott vegetatív, neuroendokrin és immnválaszokat.

A hipotalamusz neuronjai a központi idegrendszer majd minden szenzoros területéről kapnak információt és képesek a periféria felől érkező hormonális és metabolikus- és immun szignálok érzékelésére is. Ezen sejtek képesek integrálni az így kapott információt és megfelelő hormonális illetve neurális kimenő jelet produkálni. Mindezen funkciók együtt vannak jelen a hipotalamusz paraventriculáris magjában, ahol a parvocelluláris neuronok a stressz kaszkád elindításáért felelős kortikotropin-releasing hormont juttatják a hipofizis portális keringésébe, a magnocelluláris neuronok amelyek a só és vizháztartásért felelősek, valamint innen indulnak olyan hosszú leszálló pályák, amelyek elérik a alsó agytörzs és a gerinvelő vegeativ mozgatóközpontjait.

Laboratóriumunkban molekuláris biológiai technikák segítségével vizsgáljuk a korticotropin-releasing hormon (CRH) és az arginin vazopresszin gének expresszióját in vivo és in vitro fenntartott organotipikus hipotalamusz szelet-kultúrában. A különböző fizikális-, pszichológiai- és immunkihívásokra aktiválódó sejteket és pályarendszereket funkcionális anatómiai módszerekkel azonosítjuk. Vizsgáljuk a génexpresszió szabályozásában résztvevő transzkripciós faktorokat és ezek interakcióját a stresszel-kapcsolatos gének regulációs szakaszaival. Tanulmányozzuk a hipotalamo-hipofizis-mellékvese tengely féken tartásában kulcsszerepet játszó gátló GABAerg mechanizmusokat és a glukokortikoid negatív feedback hatást. Célunk a perifériás metabolikus szignálok stresszválasz szabályozásában betöltött szerepének kimutatása.

Eredményeink hozzájárulnak a stresszel kapcsolatos betegségek, mint pl. a magas vérnyomás, autoimmun betegségek, affektív kórképek, depresszió, elhízás, post-traumás stressz betegség, a pánik és a szorongás kóroktanának megértéséhez.


Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.

Munkatársak:

NévBeosztás
Kovács Krisztinacsoportvezető, tudományos tanácsadó
Ferenczi Szilamértudományos főmunkatárs
Winkler Zsuzsannatudományos segédmunkatárs
Kuti Dánieltudományos segédmunkatárs
Polyák Ágnestudományos segédmunkatárs
Kővári DóraPhD hallgató
Horváth KrisztinaTDK hallgató
Juhász BalázsTDK hallgató
Svajda LauraTDK hallgató