Neuroimmunológia

44. csoport
Vezetője: Dénes Ádám


A gyulladásos folyamatok nagymértékben közreműködnek az idegrendszeri betegségek kialakulásában. Ennek hátterében az idegsejtek, és az idegrendszer működését fenntartó specializált gliasejtek kapcsolatai mellett fontos szerepet játszik az idegrendszer és az immunrendszer kétirányú kommunikációja is. Mivel az idegrendszerben zajló gyulladásos folyamatok mechanizmusai jelenleg tisztázatlanok, a legtöbb neurológiai betegség terápiája sem megoldott. A kutatócsoport vizsgálatainak fő célja az idegrendszert érő káros hatások során kialakuló gyulladás folyamatainak megértése és új terápiás célpontok azonosítása. A kutatások fókuszában az agy egyik sokféle funkciót ellátó, immunkompetens sejttípusa az ún. mikroglia sejt áll, amely monitorozza az idegsejtek aktivitását és szerepet játszik a sérült szinapszisok, neuronok eltávolításában. Ugyanakkor egyre több adat enged arra következtetni, hogy a mikroglia fontos szerepet játszik a neuronális hálózatok fiziológiás működésében is, ezért vizsgálatainkat nem csak sérült, hanem az egészséges idegrendszerre is kiterjesztjük. A kutatások során szelektív mikroglia-manipulációs módszereket, két-foton- és szuper-rezolúciós mikroszkópiát, elektrontomográfiát és citofluorimetriás eljárásokat alkalmazunk a centrális gyulladásos folyamatok tanulmányozására in vivo és in vitro modellek felhasználásával. Mivel a mikroglia megváltozott működése a legtöbb idegrendszeri betegség korai stádiumában kimutatható, eredményeink szerepet játszhatnak az idegrendszeri betegségek diagnosztikájában és terápiájában.

Munkatársak:

NévBeosztás
Dénes Ádámcsoportvezető, tudományos főmunkatárs
Madarász Emília

professor emerita

Szelényi Juditprofessor emerita
Környei Zsuzsannatudományos főmunkatárs
Lénárt Nikoletttudományos munkatárs
Cserép Csabatudományos munkatárs
Orsolits Barbaratudományos munkatárs
Fekete Rebekatudományos segédmunkatárs
Martinecz BernadettPhD hallgató
Császár EszterPhD hallgató
Tóth KrisztinaPhD hallgató
Pósfai BalázsPhD hallgató
Kőhidi Tímeatudományos segédmunkatárs
Gali-Györkei Dóraasszisztens
Schwarcz AnettTDK hallgató
Dora ÁkosTDK hallgató
Vásárhelyi-Nagy FlóraTDK hallgató
Solymosi EmőkeTDK hallgató