Meghirdetett PhD témák

2022. szeptember 24. szombat
Címkék: PhD Phd.Témák

Megpályázható PhD pozíciók

 

Témavezető neve, fokozata Csoport száma Csoport neve Doktori Iskola neve akkreditált PhD téma magyarul akkreditált PhD téma (in English)  
Acsády László, DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Egy új, agytörzsi eredetű gátló pálya morfológiai és funkcionális elemzése a talamuszban Morpho-functional analysis of a novel ascending inhibitory pathways from the thalamus  
Aliczki Manó, PhD, Mikics Éva, PhD     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Az endokannabinoid jelátvitel szerepe a kihívásokra adott válaszok és a traumák hatásaival szembeni ellenállóképesség szabályozásában The role of endocannabinoid signaling in the regulation of responses to environmental challenges and resilience against trauma-induced effects.  
Barth Albert Miklós, PhD     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem A medián ráphe szerepe a negatív emléknyomok raktározásában és előhívásában The median raphe control of fear memory consolidation and retrieval   
Cserép Csaba, PhD     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Mikroglia-neuron interakciók molekuláris anatómiája Molecular anatomy of microglia-neuron interactions  
Dénes Ádám, PhD     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A centrális és szisztémás gyulladás szerepe a cerebrovaszkuláris betegségek patofiziológiájában The role of central and systemic inflammation in the pathophisiology of cerebrovascular diseases  
Fekete Csaba, DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A tanycyták hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy tengely szabályozásában betöltött szerepének vizsgálata Examination of the role of tanycytes in the regulation of the hypothalamic-pituitary-thyroid axis.  
Gereben Balázs, DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Az idegrendszeri pajzsmirigyhormon jelátvitel  molekuláris szabályozásának vizsgálata Molecular regulation of thyroid hormone signaling in the nervous system  
Hájos Norbert, DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A középagyi idegsejtek aktivitásának vizsgálata averzív ingerlést követően Investigation of midbrain neuronal activity upon aversive stimuation  
Hangya Balázs     Fizika Doktori Iskola, ELTE A tanulás neurobiológiai alapjainak vizsgálata neurofiziológiai adatok elemzésével, szimulációs és modellező technikák segítségével Neurobiological basis of learning investigated by data analysis, simulation and modeling techniques  
Hangya Balázs     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A neuromodulátorok szerepe a tanulásban The role of neuromodulatory systems in learning  
Hrabovszky Erik, DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Ösztrogén visszacsatolás célsejtjeinek molekuláris és morfológiai tanulmányozása a hipotalamuszban Molecular and neuroanatomical studies of estrogen target cells in the hypothalamus    
Hrabovszky Erik, DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A pubertás neuroendokrin szabályozása Neuroendocrine regulation of puberty  
Hrabovszky Erik, DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A reprodukciót szabályozó hipotalamikus neuronhálózat öregedést kísérő változásai emberben Aging related changes in the hypothalamic neurocircuitry regulating human reproduction  
Hrabovszky Erik, DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Reprodukció és energia homeosztázis neuronköreinek interakciója a humán hipotalamuszban  Crosstalk between regulatory centers of reproduction and energy homeostasis in the human hypothalamus  
Hrabovszky Erik, DSc     Roska Tamás Műszaki és
Természettudományi Doktori Iskola, PPKE
Interakció metabolizmus és fertilitás neuronkörei közt Interaction between metabolic and fertility circuitries  
Jelitai Márta, PhD     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Nucleus raphe medianus neuromodulációs hatásainak feltérképezése Investigation of the neuromodulatory effect of the subcortical median raphe  
Káli Szabolcs, PhD     Roska Tamás Műszaki és
Természettudományi Doktori Iskola, PPKE
Komplex dinamika és alapvető számítások agykérgi idegsejtekben és neuronhálózatokban Complex dynamics and fundamental computations in cortical neurons and networks  
Káli Szabolcs, PhD     Roska Tamás Műszaki és
Természettudományi Doktori Iskola, PPKE
Models of cortical learning and plasticity Agykérgi tanulási és plaszticitási folyamatok modellezése  
Kovács Krisztina, DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A bél mikrobiom szerepe a neuroendokrin szabályozásban The role of gut microbiome in the neuroendocrine regulation  
Lele Zsolt, PhD     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Az endocannabinoid szignáltranszdukció és az adhézió szerepe a neokortex fejlődésében Role of endocannabinoid signal transduction and adhesion in neocortex development  
Maglóczky Zsófia, DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Idegsejtek és gliasejtek reorganizációja fokális kortikális  diszpláziához társult epilepsziábanpláziához társult epilepsziában Neuronal and glial reorganization in focal cortical dysplazia  
Makara Judit, MD PhD     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Dendritikus integráció vizsgálata hippokampális idegsejtekben Dendritic integration in hippocampal neurons  
Mátyás Ferenc      Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola                                                                   BME Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív Tudomány)  Öröklött és tanult viselkedésformák kialakulásának vizsgálata elektrofiziológia, optogenetikai, magatartásbeli és anatómiai megközelítésekkel kísérletes állatmodellekben. Multidisciplinary investigation of innate and learnt behavior using animal models  
Mikics Éva, PhD     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A korai szociális környezet zavarai következtében kialakuló abnormális agresszió hátterében álló idegrendszeri mechanizmusok vizsgálata Neuronal mechanisms underlying abnormal aggression induced by early social adversities  
Mikics Éva, PhD     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Perinatális asphyxia hosszú távú magatartási és idegrendszeri következményei egy rágcsáló modellben: mechanizmusok és terápiás lehetōségek Perinatal ashpyxia-induced long-term behavioural deficits in a rodent model: neurobiological mechanisms and therapeutic implications   
Mikics Éva, PhD, Varga Zoltán Kristóf, PhD     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Vonás- és állapotszorongás vizsgálata állatmodellekben  Trait and state anxiety in animal models  
Nusser Zoltán, DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Hippokampális gátló és serkentő szinapszisok molekuláris összetételének, struktúrájának és funkciójának vizsgálata Examining the structure, function and molecular composition of hippocampal excitatory and inhibitory synapses  
Nyiri Gabor, DSc     Roska Tamás Műszaki és
Természettudományi Doktori Iskola, PPKE
Mozgáselemzés idegtudományi egérkísérletekben Behavioral analyses of mice  
Nyiri Gabor, DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A limbikus rendszer agytörzsi-szepto-hippokampális útvonalon keresztüli szabályozása Control of the limbic network via ascending brain stem-septo-hippocampal pathways  
Sperlágh Beáta DSc     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Új, purinerg gyógyszercélpontok azonosítása a központi idegrendszer betegségeiben (depresszió, bipoláris betegség, szkizofrénia, autizmus, migrén, Parkinson kór) Identification of new purinergic drug targets  in the treatment of CNS disorders (depression, bipolar disorder, schizophrenia, autism, migraine, Parkinson's disease)  
Szabadics János     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Jelfeldolgozás az axonokban Axonal signal processing  
Tóth Máté, PhD     Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A prefrontális kéreg emociónális szabályozó szerepe The role of prefrontal cortex in emotion regulation  
Ujfalussy Balázs, PhD     ELTE Biológia Doktori Iskola, ELTE Hippokampális reprezentációk tanulása Learning hippocampal representations  
Ujfalussy Balázs, PhD     ELTE Biológia Doktori Iskola, ELTE Dendritek szerepe a hálózati szintű számításokban Dendritic contributions to circuit computations  
<< Vissza