Meghirdetett TDK témák

2023. május 12. péntek
Címkék: TDK TDK.Témák

Az intézet kutatócsoportjai a következő témákat hirdették meg:

 

Témavezető neve (fokozattal) Munkacsoport száma Munkacsoport TDK-munka címe (magyarul) Research topic (English)
Acsády László (DSc) 32 Thalamus Talamokortikális hálózatok kutatása, anatómiai, fiziológiai és optogenetikai  módszerekkel Studying thalamocortical circuits with anatomical, physiological and  optogenetic approaches
Acsády László (DSc) 32 Thalamus A stressz indukálta viselkedés változások idegrendszeri háttere Neurona basis of stress induced alteration in behavior
Acsády László (DSc) 32 Thalamus A serkentő afferensek szerveződése a humán talamuszban Organization of excitatory afferents in the human thalamus
Aliczki Manó (PhD)  72 Transzlációs magatartás idegtudomány Trauma által előidézett endokannabinoid-változások a trauma magatartási hatásainak hátterében The role of endocannabinoid signaling in the regulation of trauma-induced behavioural effects
Barth Albert Miklós (PhD) 37 Kéreg alatti moduláció A medián ráphe szerepe a negatív emléknyomok raktározásában és előhívásában The median raphe control of fear memory consolidation and retrieval
Barth Albert Miklós (PhD) 37 Kéreg alatti moduláció Betekintés az agyba: új képalkotó eljárás éber, szabadon mozgó kísérleti állatokban végzett kísérletekhez Looking into the living brain:  implementation of a novel imaging method for experiments in freely moving animals
Borbély Sándor (PhD) 73 Hálózat és viselkedés neurobiológia Absence epilepszia alapmechanizmusainak vizsgálata Investigating the basic mechanisms of absence epliepsy
Cserép Csaba (PhD) 44 Neuroimmunológia Mikroglia-neuron interakciók molekuláris és funkcionális anatómiájának vizsgálata fény- és elektronmikroszkópos módszerekkel  Investigation of molecular and functional microglia-neuron interactions with light- and electron-microscopy methods
Dénes Ádám (PhD) 44 Neuroimmunológia A centrális és szisztémás gyulladás szerepe cerebrális iszkémia során  The role of central and systemic inflammation in cerebral ischaemia
Dénes Ádám (PhD) 44 Neuroimmunológia A mikroglia szerepe a neuronális aktivitás és az agyi keringés szabályozásában  The role of microglia in the regulation of neuronal activity and cerebral circulation
Fekete Csaba (DSc) 23 Integratív neuroendokrinológia Az energiaháztartást szabályozó neuronhálózatok vizsgálata Examination of neuronal circuits regulating the energy homeostasis
Gereben Balázs (DSc) 24 Molekuláris sejt metabolizmus Az agyi pajzsmirigyhormon háztartás celluláris és molekuláris szabályozása Cellular and molecular investigation of thyroid hormone signaling in the brain
Hájos Norbert (DSc) 34 Hálózat idegélettan Az autizmus egérmodell kérgi struktúráinak vizsgálata Investigation of cortical structures in a mouse model of autism
Hangya Balázs (PhD) 36 Rendszer neurobiológia Az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór és a természetes öregedés vizsgálata humán betegekben és egérmodellek segítségével Studying Alzheimer's disease, Parkinson's disease and natural ageing in human patients and mouse models
Hangya Balázs (PhD) 36 Rendszer neurobiológia A dopaminerg és kolinerg rendszerek szerepe az asszociatív tanulásban The role of dopaminergic and cholinergic systems in associative learning
Hrabovszky Erik (DSc) 25 Reproduktív neurobiológia Új peptiderg mechanizmusok a reprodukció és a pubertás központi idegrendszeri szabályozásában Novel peptidergic mechanisms in the central regulation of reproduction and puberty 
Hrabovszky Erik (DSc) 25 Reproduktív neurobiológia Ösztrogén-függő génexpressziós változások azonosítása neuroendokrin idegsejtekben laser capture microdissection alkalmazásával Identification of estrogen induced changes in the gene expression profile of neuroendocrine cells isolated with laser capture microdissection 
Hrabovszky Erik (DSc) 25 Reproduktív neurobiológia Reprodukció és energiaháztartás kapcsolatának vizsgálata az emberi hipotalamuszban Neuroendocrine interactions between hypothalamic systems regulating reproduction and energy homeostasis in the human
Jelitai Márta (PhD) 37 Kéreg alatti moduláció Kódolás kéreg alatti modulátoros hálózatokban. Coding in subcortical modulatory circuits.
Káli Szabolcs (PhD 31 Agykéreg Agykérgi neuronhálózatok komplex dinamikájának és alapvető számításainak modellezése Modeling the complex dynamics and fundamental computations in cortical networks
Káli Szabolcs (PhD 31 Agykéreg Nemlineáris jelintegráció modellezése agykérgi idegsejtek dendritjeiben Modeling nonlinear signal integration in the dendrites of cortical neurons
Káli Szabolcs (PhD 31 Agykéreg Optimalizációs algoritmusok fejlesztése és párhuzamosított implementációja idegsejt-modellek paramétereinek meghatározására Development and parallelized implementation of optimization algorithms for determining the parameters of neural models
Kalló Imre (PhD) 21 Endokrin neurobiológia A fenotipikus diverzitás szerepe a GnRH szekréciós mintázatát meghatározó neuronhálózatban The significance of phenotypic diversity in the neuronal network controlling GnRH secretion.
Kalló Imre (PhD) 21 Endokrin neurobiológia Felszálló glycinerg pálya célsejtjei és funkciója a bazális előagyban Target cells of the ascending glycinergic pathways and their functions in the basal forebrain.
Kovács Krisztina (DSc) 22 Molekuláris neuroendokrinológia A bélflóra szerepének vizsgálata stresszben és a neuroimmun folyamatokban The role of gut microbiome in stress and neuroimmune regulation
Környei Zsuzsa (PhD) 44 Neuroimmunológia A mikroglia-neuron interakció vizsgálata Studies of microglia-neuron interactions
Lele Zsolt (PhD) 43 Molekuláris neurobiológia Az endokannabinoid rendszer szerepe a kortex normális és patofiziológiás fejlődésében.  Role of the endocannabinoid system in the normal and pathophysiological development of the cortex
Lele Zsolt (PhD) 43 Molekuláris neurobiológia A fejlődési anoikis, egy új biológiai jelenség molekuláris, anatómiai, élettani és kórélettani vizsgálata a fejlődő idegrendszerben Developmental anoikis: molecular, anatomical, physiological and pathophysiological investigation of this new biological phenomenon in neurodevelopment
Maglóczky Zsófia (DSc) 63/HAL Humán Agyszövet Laboratórium A szkizofrenia okozta molekuláris biológiai és strukturális elváltozások emberi agykéregben Molecular and structural alterations in cortical areas of human schizophrenia patients 
Maglóczky Zsófia (DSc) 63/HAL Humán Agyszövet Laboratórium Különböző típusú epilepsziás kórképek átfedéseinek molekuláris biológiai és morfológiai vizsgálata kísérleti modellben és emberi agykéregben Overlaps of molecular and structural reorganization in different types of epilepsies in the human cortical areas and experimental models 
Makara Judit (PhD) 35 Idegi jelátvitel A dendritek szerepe a szinaptikus integrációban Role of dendrites in synaptic integration
Makara Judit (PhD) 35 Idegi jelátvitel A térbeli tájékozódás és memória celluláris mechanizmusainak vizsgálata hippokampális idegsejtekben Cellular mechanisms of spatial navigaton and memory in the hippocampus
Mátyás Ferenc (phD) 73 Hálózat és viselkedés neurobiológia Öröklött és tanult viselkedésformák kialakulásának vizsgálata elektrofiziológia, optogenetikai, magatartásbeli és anatómiai megközelítésekkel kísérletes állatmodellekben. Multidisciplinary investigation of innate and learnt behavior using animal models
Mikics Éva (PhD) 72 Transzlációs magatartás idegtudomány A perinatális aszfixia (születés körüli oxigénhiány) hosszú távú magatartási következményei: idegrendszeri háttér és terápiás lehetőségek Perinatal ashpyxia-induced long-term behavioural deficits: neurobiological mechanisms and therapeutic implications 
Mikics Éva (PhD) 72 Transzlációs magatartás idegtudomány A korai szociális stressz hosszú távú magatartási hatásait közvetítő idegrendszeri mechanizmusok Neuronal mechanisms mediating long-term behavioural effects of early social stress
Mikics Éva (PhD) 72 Transzlációs magatartás idegtudomány Stresszel kapcsolatos pszichés rendellenességek iránti sérülékenység neurobiológiai mechanizmusai Neural background of vulnerability to stress-related mental disorders
Nusser Zoltán (DSc) 33 Celluláris idegélettan Hippokampalis szinaptikus neurotranszmisszio diverzitásának tanulmányozása Synaptic diversity in the hippocampus
Nyiri Gábor (DSc) 31 Agykéreg Memóriafolyamatok agykéreg alatti kontrolja:
neuronális hálózatok felfedezése setkapcsolatoktól a viselkedésig
Subcortical control of memory processes:
discovering neuronal networks from synapses to behavior
Rózsa Balázs (PhD) 15 Neuronhálózat és dendritikus aktivitás A látókéreg neuronhálózatainak vizsgálata in vivo 2-fotonos mérésekkel, három-dimenziós lézer pásztázó mikroszkóp használatával  Investigation of neuronal networks in the visual cortex of behaving mice by 2-photon, three-dimensional laser scanning microscopy
Rózsa Balázs (PhD) 15 Neuronhálózat és dendritikus aktivitás Gépi tanulás elveinek megjelenése az agykérgi idegsejtek működésében The emergence of machine learning principles in cortical neurons
Rózsa Balázs (PhD) 15 Neuronhálózat és dendritikus aktivitás Egér virtuális valóság szemüveg továbbfejlesztése és használata a látókérgi plaszticitás megértésében Development of mouse virtual reality goggles for designing behavioral test combined with 2p-imaging for the understanding visual plasticity
Sperlágh Beáta (DSc) 11 Molekuláris farmakológia Új, purinerg gyógyszercélpontok azonosítása a központi idegrendszer betegségeiben (depresszió, bipoláris betegség, szkizofrénia, autizmus, migrén, Parkinson kór) Identification of new purinergic drug targets  in the treatment of CNS disorders (depression, bipolar disorder, schizophrenia, autism, migraine, Parkinson's disease)
Szabadics János (PhD) 14 Celluláris neurofarmakológia A hippokampális szinaptikus kommunikáció elektrofiziológiai vizsgálata Electrophysiological investigation of synaptic communication between hippocampal neurons
Szabadics János (PhD) 14 Celluláris neurofarmakológia Jelfeldolgozás számítógépes modellezése elemi idegi struktúrákban Investigation of neuronal signal processing with elementary neuronal structures using computational modelling
Szabadics János (PhD) 14 Celluláris neurofarmakológia A hippokampális szinaptikus kapcsolatok és egyedi sejtek vizsgálata feszültség imaging módszerrel Voltage imaging of individual neuronal activity and unitary synaptic connections
Tóth Máté (PhD) 72 Transzlációs magatartás idegtudomány Félelmi reakciók neurobiológiai szabályozása: adaptív és patológiás formák kialakulása Neurobiological regulation of fear responses: mechanisms of adaptive and pathological forms
Ujfalussy Balázs (PhD) 45 Biológiai számítások A szinaptikus klaszterezettség szerepe a dendritikus jelintegrációban The impact of functional synaptic clustering on the spatial selectivity of hippocampal neurons
Ujfalussy Balázs (PhD) 45 Biológiai számítások Helysejtek és rács-sejtek tüzelési mintázatának elemzése Analysing the spatio-temporal activity patterns of place cells and grid cells
Varga Viktor (PhD) 37 Kéreg alatti moduláció Kéreg alatti modulátorok kérgi szabályozása. Cortical control of subcortical circuits.
Varga Zoltán Kristóf (PhD) 72 Transzlációs magatartás idegtudomány A szorongással komorbid depresszió molekuláris hátterének vizsgálata rágcsáló modellben Molecular background of comorbid anxiety and depression in a rodent model
<< Vissza