3. Immunfluoreszcens többszörös jelölés és konfokális mikroszkópia

Ez a kép a kokain és amfetamin által szabályozott transzkriptum (CART) felfedezését szemlélteti a humán mediobazális hipotalamusz kisszpeptint (KP) és neurokinin B-t (NKB) tartalmazó neuronjainak egy részhalmazában (a részletekért lásd Skrapits és munkatársai, PLoS One : 9(8): e103977).

<< Vissza