4. Kvantitatív immunhisztokémia

Az immerzióval fixált szövetminták használhatóak a neuropeptidek koexpressziós mintázatának kvantitatív elemzéséhez. Ez az ábra a P-anyag/substance P (SP), a kisspeptin (KP) és a neurokinin B (NKB) immunfluoreszcens jelei közötti kolokalizációs kísérletek eredményeit mutatja be a humán infundibularis mag neuronális sejttestjeiben (a tanulmány részleteit lásd: Hrabovszky et al., PLoS One:8(8): e72369).

<< Vissza