7. Random DiI-jelölés és immunjelölt neuronok 3D-rekonstrukciója post mortem agyakban

Ez az ábra egy immunhisztokémiával azonosított kisspeptin neuron (zöld) „diolisztikus” jelölését szemlélteti, a volfrámgyöngyökhöz adszorbeált DiI (lipofil festék) u.n. Gene Gun segítségével jut a mintába. A DiI jel (magenta) számos szomatikus és dendrittüske jelenlétét tárja fel a kettős jelölésű kisspeptin neuronokban (Takács et al. Brain Struct. Funct., 223 (5) (2018), pp. 2143-2156).

<< Vissza