Available PhD topics

Saturday, 24 September, 2022
Tags: PhD PhD.Topics

Available PhD positions

Témavezető neve, fokozata Doktori Iskola neve akkreditált PhD téma magyarul akkreditált PhD téma (in English)
Acsády László, DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Egy új, agytörzsi eredetű gátló pálya morfológiai és funkcionális elemzése a talamuszban Morpho-functional analysis of a novel ascending inhibitory pathways from the thalamus
Aliczki Manó, PhD, Mikics Éva, PhD Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Az endokannabinoid jelátvitel szerepe a kihívásokra adott válaszok és a traumák hatásaival szembeni ellenállóképesség szabályozásában The role of endocannabinoid signaling in the regulation of responses to environmental challenges and resilience against trauma-induced effects.
Barth Albert Miklós, PhD Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem A medián ráphe szerepe a negatív emléknyomok raktározásában és előhívásában The median raphe control of fear memory consolidation and retrieval
Cserép Csaba, PhD Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Mikroglia-neuron interakciók molekuláris anatómiája Molecular anatomy of microglia-neuron interactions
Dénes Ádám, PhD Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A centrális és szisztémás gyulladás szerepe a cerebrovaszkuláris betegségek patofiziológiájában The role of central and systemic inflammation in the pathophisiology of cerebrovascular diseases
Fekete Csaba, DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A tanycyták hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy tengely szabályozásában betöltött szerepének vizsgálata Examination of the role of tanycytes in the regulation of the hypothalamic-pituitary-thyroid axis.
Gereben Balázs, DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Az idegrendszeri pajzsmirigyhormon jelátvitel molekuláris szabályozásának vizsgálata Molecular regulation of thyroid hormone signaling in the nervous system
Hájos Norbert, DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A középagyi idegsejtek aktivitásának vizsgálata averzív ingerlést követően Investigation of midbrain neuronal activity upon aversive stimuation
Hangya Balázs Fizika Doktori Iskola, ELTE A tanulás neurobiológiai alapjainak vizsgálata neurofiziológiai adatok elemzésével, szimulációs és modellező technikák segítségével Neurobiological basis of learning investigated by data analysis, simulation and modeling techniques
Hangya Balázs Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A neuromodulátorok szerepe a tanulásban The role of neuromodulatory systems in learning
Hrabovszky Erik, DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Ösztrogén visszacsatolás célsejtjeinek molekuláris és morfológiai tanulmányozása a hipotalamuszban Molecular and neuroanatomical studies of estrogen target cells in the hypothalamus
Hrabovszky Erik, DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A pubertás neuroendokrin szabályozása Neuroendocrine regulation of puberty
Hrabovszky Erik, DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A reprodukciót szabályozó hipotalamikus neuronhálózat öregedést kísérő változásai emberben Aging related changes in the hypothalamic neurocircuitry regulating human reproduction
Hrabovszky Erik, DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Reprodukció és energia homeosztázis neuronköreinek interakciója a humán hipotalamuszban Crosstalk between regulatory centers of reproduction and energy homeostasis in the human hypothalamus
Hrabovszky Erik, DSc Roska Tamás Műszaki és
Természettudományi Doktori Iskola, PPKE
Interakció metabolizmus és fertilitás neuronkörei közt Interaction between metabolic and fertility circuitries
Jelitai Márta, PhD Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Nucleus raphe medianus neuromodulációs hatásainak feltérképezése Investigation of the neuromodulatory effect of the subcortical median raphe
Káli Szabolcs, PhD Roska Tamás Műszaki és
Természettudományi Doktori Iskola, PPKE
Komplex dinamika és alapvető számítások agykérgi idegsejtekben és neuronhálózatokban Complex dynamics and fundamental computations in cortical neurons and networks
Káli Szabolcs, PhD Roska Tamás Műszaki és
Természettudományi Doktori Iskola, PPKE
Models of cortical learning and plasticity Agykérgi tanulási és plaszticitási folyamatok modellezése
Kovács Krisztina, DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A bél mikrobiom szerepe a neuroendokrin szabályozásban The role of gut microbiome in the neuroendocrine regulation
Lele Zsolt, PhD Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Az endocannabinoid szignáltranszdukció és az adhézió szerepe a neokortex fejlődésében Role of endocannabinoid signal transduction and adhesion in neocortex development
Maglóczky Zsófia, DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Idegsejtek és gliasejtek reorganizációja fokális kortikális diszpláziához társult epilepsziábanpláziához társult epilepsziában Neuronal and glial reorganization in focal cortical dysplazia
Makara Judit, MD PhD Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Dendritikus integráció vizsgálata hippokampális idegsejtekben Dendritic integration in hippocampal neurons
Mátyás Ferenc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola BME Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív Tudomány) Öröklött és tanult viselkedésformák kialakulásának vizsgálata elektrofiziológia, optogenetikai, magatartásbeli és anatómiai megközelítésekkel kísérletes állatmodellekben. Multidisciplinary investigation of innate and learnt behavior using animal models
Mikics Éva, PhD Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A korai szociális környezet zavarai következtében kialakuló abnormális agresszió hátterében álló idegrendszeri mechanizmusok vizsgálata Neuronal mechanisms underlying abnormal aggression induced by early social adversities
Mikics Éva, PhD Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Perinatális asphyxia hosszú távú magatartási és idegrendszeri következményei egy rágcsáló modellben: mechanizmusok és terápiás lehetōségek Perinatal ashpyxia-induced long-term behavioural deficits in a rodent model: neurobiological mechanisms and therapeutic implications
Mikics Éva, PhD, Varga Zoltán Kristóf, PhD Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Vonás- és állapotszorongás vizsgálata állatmodellekben Trait and state anxiety in animal models
Nusser Zoltán, DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Hippokampális gátló és serkentő szinapszisok molekuláris összetételének, struktúrájának és funkciójának vizsgálata Examining the structure, function and molecular composition of hippocampal excitatory and inhibitory synapses
Nyiri Gabor, DSc Roska Tamás Műszaki és
Természettudományi Doktori Iskola, PPKE
Mozgáselemzés idegtudományi egérkísérletekben Behavioral analyses of mice
Nyiri Gabor, DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A limbikus rendszer agytörzsi-szepto-hippokampális útvonalon keresztüli szabályozása Control of the limbic network via ascending brain stem-septo-hippocampal pathways
Sperlágh Beáta DSc Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Új, purinerg gyógyszercélpontok azonosítása a központi idegrendszer betegségeiben (depresszió, bipoláris betegség, szkizofrénia, autizmus, migrén, Parkinson kór) Identification of new purinergic drug targets in the treatment of CNS disorders (depression, bipolar disorder, schizophrenia, autism, migraine, Parkinson's disease)
Szabadics János Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE Jelfeldolgozás az axonokban Axonal signal processing
Tóth Máté, PhD Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, SE A prefrontális kéreg emociónális szabályozó szerepe The role of prefrontal cortex in emotion regulation
Ujfalussy Balázs, PhD ELTE Biológia Doktori Iskola, ELTE Hippokampális reprezentációk tanulása Learning hippocampal representations
Ujfalussy Balázs, PhD ELTE Biológia Doktori Iskola, ELTE Dendritek szerepe a hálózati szintű számításokban Dendritic contributions to circuit computations

<< Back